Till nyhetslistan

Tre nya bibeläventyrsledare fick kursintyg

21.4.2021 14.07

I Karleby svenska församling har vi under hösten och våren, hållit kvällskurser för nya bibeläventyrsledare. På bilden ser
vi från vänster barnledare Sara Sandell, som blir den nya instruktören för bibeläventyret i vår församling. Brevid henne
står barnledarna Yvonne Gäddnäs och Veronica Brännbacka från Larsmo församling. Vi gratulerar de nya bibeläventyrarna
och önskar dem Guds välsignelse!
Foto: Tuija Nygård