Till nyhetslistan

Barnläger ordnas som dagläger

2.6.2021 10.19

Försommarens barnläger ordnas som dagläger.Lekande barn på läger.
Lägerdagarna hålls utomhus och det maximala antalet deltagare per grupp är 10. 
En del av konfirmandlägren i samfällighetens församlingar kan ordnas som planerat. 

- Redan i fjol sammanställdes noggranna anvisningar för att tryggt kunna ordna läger. Anvisningarna har skärpts ytterligare så att de möter de krav som nu är aktuella, berättar servicechef Mari Lehtiheimo på Karleby kyrkliga samfällighet. 

- Inga besök tillåts på lägren och föräldrarna kan inte följa lägerdeltagarna in i lägergården när man kommer till lägret.  Varje deltagare tar för egen del ansvar för lägersäkerheten. Man kan inte delta om man har några som helst sjukdomssymtom eller om man har exponerats.  

Gudstjänsterna strömmas fortfarande, och man kan endast delta via nätradion eller YouTube. 

I kyrkliga förrättningar, dvs. dop, vigsel eller jordfästning, kan 10 personer delta inomhus, medan det utomhus är tillåtet att vara 50 personer. 

Det maximala antalet deltagare på privata tillfällen, t. ex. dopkaffe eller bröllopsfest,  som ordnas i församlingens utrymmen är 10 personer. 

Pastorskanslierna betjänar per telefon och epost. 

Anvisningarna gäller till den 15 juni.  Epidemiläget följs upp kontinuerligt och anvisningarna ändras vid behov.

 

Försommarens barnläger ordnas som dagläger utomhus och det maximala antalet deltagare per grupp är 10. Bild från fjolårets läger. Foto: Tuija Nygård