Till nyhetslistan

Vy över ön Tankar utanför Karleby.

Två retreater på Tankar i höst

11.6.2021 15.08

Tysta retreatens tema är Vila i Guds blick

Karleby svenska församling ordnar tillsammans med Förbundet Kyrkans Ungdom en retreat på Tankar i augusti. Det är den karlebybördiga prästen Maria Björkgren- Vikström som kommer att fungera som retreatledare. Temat för den tysta retreaten är Vila i Guds blick. Tidpunkten är söndagen den 15 augusti – tisdagen den 17 augusti. Uppgifter om pris, anmälan och annan information fås från KU:s hemsida eller genom att ringa 045 2348 073. Antalet platser är begränsade. Retreaten är öppen för församlingsbor och för deltagare från andra orter. Anmälan senast 4 augusti.

Under senhösten i oktober blir det en församlingsretreat med Per Stenberg, som ordnas under helgen 8–10 oktober. Mera information om retreaten kommer senare på Karleby svenska församlings hemsida och i Kokkolatidningen.

Fiskarkyrkan på Tankar.

Också i höst kommer det att ordnas två retreater på Tankar. Stället med den lilla fiskarkyrkan och lotsstationen med tornrummet utgör en idealisk retreatmiljö. Bild: Kristina Klingenberg