Till nyhetslistan

Kyrkbänk i Gamlakarleby kyrka.

Nu kan du tryggt delta i högmässan

30.6.2021 10.32

Din plats väntar i kyrkbänken

Olika samlingar är nu öppna för församlingsmedlemmar i Karleby kyrkliga samfällighets församlingar. Ett säkerhetsavstånd på två meter skall hållas på samlingarna. 

Det finns utmärkt på kyrkbänkarna var man kan sitta. Familjemedlemmar kan sitta närmare varandra. Säkerhetsavstånd skall också hållsas vid gudstjänsterna även när man går till nattvard och vid nattvardsbordet. 
Förhandsanmälning behövs inte till gudstjänsterna, men kontaktuppgifter  för hälsomyndigheterna samlas in vid dörrarna. 

Vid förrättningar som dop, vigslar och jordfästningar kan flera personer än tidigare delta när säkerhetsavstånden hålls.
På andra sammankomster så som konserter, kan man också delta på plats.
Pastorskanslierna är åter öppna enligt sommaröppettiderna.

Att använda mask och ha god handhygien rekommenderas fortfarande vid alla tillställningar.
Varje deltagare ansvarar för sin egen del för samlingarnas säkerhet. Man får delta endast om man är corona-symtomfri, och inte blivit exponerad för coronaviruset.

 

Eija Ahokangas