Till nyhetslistan

En kvinna tänder ett ljus.

Minnesljus tänds på allhelgona

2.11.2021 12.27

På allhelgona tänds ljus i kyrkorna till minne av nära och kära som avlidit under året. 

De avlidnas anhöriga har fått brev per post med inbjudan till gudstjänsterna. Brevet har sänts endast till en av den avlidnas anhöriga. Det är önskvärt att den som fått brevet förmedlar informationen vidare till övriga anhöriga. Kontakta pastorskansliet om ni av någon anledning blivit utan brev, tfn 06 8296 881.

Under gudstjänsten i Karleby sockenkyrka läses namnen upp på alla som avlidit och ett ljus tänds för var och en. I sockenkyrkan tänds också ett ljus för närstående som avlidit på annan ort.

I Gamlakarleby stadskyrka  firas en nattvardsmässa och där tänds ett gemensamt ljus för alla som avlidit under året samtidigt som allas namn läses upp. 

Gudstjänsten i Sockenkyrkan streamas med ljud och bild på Karleby svenska församlings YouTube-kanal. Man kan dessutom lyssna till mässan i stadskyrkan via församlingens hemsidor på adressen www.karlebysvenskaforsamling.fi/evenemang eller via Radio Dei, 91.8 MHz.

Myndigheterna rekommenderar fortfarande att man använder ansiktsmask, upprätthåller säkerhetsavstånd och god handhygien.   

Gudstjänst i Karleby sockenkyrka lö 6.11 kl 10

Högmässa i Gamlakarleby stadskyrka lö 6.11 kl 12