Till nyhetslistan

Samppa Lajunen på Crosspoint

25.11.2021 08.47

Olympiavinnaren berättar om sina upplevelser och sin tro

Som 17-åring, år 1997, vann Samppa Lajunen världscupen i kombinerat som den yngsta genom tiderna. I olympiska spelen i Salt Lake City år 2002 vann han tre guldmedaljer. 

Vad är meningen med livet? Varför finns jag här i denna värld? 
Dessa frågor funderade Samppa Lajunen, 40, på redan i högstadiet.
I hemmet fick han en kristen uppfostran och kristna trosfrågorna blev bekanta för honom genom församlingens olika tillställningar och barnläger. Han kände till Gud och Jesus. Lajunen trodde att Jesus var en historisk person, att han dog på korset och nu är i himlen. Han tänkte att Jesus blir aktuell då man dör.

Samppa Lajunen.Ändå hade Lajunen hela tiden en känsla av att någonting fattades och han sökte en verklig tro och livets mening. På åttonde klass skrev han en uppsats med rubriken Skuggaren. I uppsatsen hoppade en ung person från en bro och dog. Ungdomen hade det bra, men livet saknade mening. 
Då funderade Lajunen att fast en människa skulle ha hur mycket framgång som helst, såsom pengar och ära, kan livet ta slut när som helst. Allt som man åstadkommit, rasar samman. Så varför ens försöka?
- Jag fick en mandel i gröten, och i vår familj betyder det att man får önska sig något. Jag suckade och bad en liten bön om att det kommande året skulle innebära en tid av andlig tillväxt.

Samppa Lajunens pappa bad honom att komma med till en konsert, som hölls i Huhtasuo kyrka i Jyväskylä. Förutom konserten talade Seppo Juntunen och höll förbön i vilken även  Lajunen deltog. 
- Efter förbönen ropade Seppo ännu efter mig: ”Samppa, kom ihåg nåden!” 
Kort efter denna händelse for Lajunen till Helsingfors för att tala mera med Juntunen.
- Jag erkände att jag var utanför min bekvämlighetszon. Jag hade knappt talat med någon om andliga frågor tidigare. Lyckligtvis förstod Juntunen mig. Han började inte predika eller tränga sig på med svar. Det var en positiv anda i vårt möte, som avslutades med bön. 
Ingenting världsomvälvande hände, men sett i ett längre perspektiv förändrade det Lajunens inre liv. Känslan av att något fattades i livet förbyttes mot att hans inre fylldes av en varm, översvallande kärlek. Grundpessimismen byttes ut mot att kunna se omgivningen huvudsakligen med glädje och oron byttes mot frid. Han behövde inte längre fundera på vad som var meningen med livet.
- Den förändring som skedde kan man inte förklara med förnuftet, avslutar Lajunen.

Texten är en översättning av ett sammandrag ur Hanna Valkonens artikel publicerad 30.7.2019 i tidningen Uusi Tie.

Samppa Lajunen på Crosspoint 
Gamlakarleby stadskyrka
lördag27.11 kl. 18.