Till nyhetslistan

Mässa med Juloratoriet är tillbaka

29.12.2021 15.26

Traditionen att framföra Johann Sebastian Bachs Juloratorium under gudstjänsterna kommer att få en fortsättning efter en ett år lång paus. I Karleby sockenkyrkas svensk- och finskspråkiga mässor den 2.1 2022 får man höra Juloratoriets femte kantat - mötet mellan Österns vise män och kung Herodes.

Text: Martti Laitinen

Även om Juloratoriet är ett enda verk, består det av sex kantater för julens sex helgdagar: juldagen, jul- annandag, tredje juldagen, nyårsdagen, söndagen mellan nyårsdagen och trettondagen, samt trettondagen. 
I ett gemensamt projekt mellan Karleby Vokalensemble, Karleby Instrumentensemble och församlingarnas kantorer framförs en specifik kantat varje år. I stället för en konsert, framförs musiken under gudstjänsten, vilken den ur-
sprungligen komponerats för. I stället för att sjunga på originalspråket tyska sjungs den på församlingsmedlemmarnas modersmål, det vill säga på svenska eller finska.
 
Den femte kantaten, som nu står i tur att framföras, är tänkt för söndagen mellan nyårsdagen och trettondagen, som år 2022 infaller den 2 januari. 
Den svenskspråkiga mässan i Karleby sockenkyrka börjar klockan 10 och den finskspråkiga klockan 18. Förutom Karleby Vokalensemble och Karleby Instrumentensemble får man även höra solisterna Minna-Leena Lahti, Karoliina Hautala, Tuomo Viherjuuri och Hannu Ilmolahti.


Mässa med Juloratoriet sö 2.1.2022 i Sockenkyrkan, 

svenskspråkig högmässa kl. 10 och finskspråkig högmässa kl. 18