Till nyhetslistan

Delta i bibelkurs via nätet

19.1.2022 12.29

Boris Salo talar om Markusevangeliet i Den stora berättelsen

I januari var det tänkt att kursen Den stora berättelsen om Markusevangeliet med prosten Boris Salo skulle ha hållits i vår församling. 
Nu har ändå coronan gjort det ohållbart att hålla kursen på plats. Istället finns det nu möjlighet att ta del av kursen via internet. 
Genom en länk på församlingens hemsida kan man se avsnitten. 
Man kan t. ex. se ett avsnitt med sin bönegrupp och så diskutera utifrån undervisningen. 

Boken Den stora berättelsen kan beställas från www.vibosa.fi för 25 euro och man kan gärna läsa avsnitten innan man ser på undervisningen. 

I boken finns diskussionsfrågor till de åtta avsnitten. Det här kan vara en möjlighet att fördjupa gemenskapen i den egna bönegruppen eller kanske starta en ny grupp.
Nu när vi inte kan samlas i större grupper är den kristna gemenskapen ändå viktig. Skulle du vilja ha en grupp att gå med i? Kontakta i så fall pastorskansliet, så kan vi säkert hitta en grupp åt dig, tfn 06 8296 881.

Den stora berättelsen, del 1 (Premiär 20.1. kl. 01.00)

Den stora berättelsen, del 2

Den stora berättelsen, del 3