Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!     

Karleby svenska församling 23.11 - 29.11.2017

Domsöndagen
Kristus, herre över allting
Enligt dagens evangelietext kommer Kristus vid tidens slut ”i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar” och sätter sig ”på härlighetens tron”. Gud kommer oss nära och ställer oss inför sitt ansikte. Människan är ansvarig för vad hon gör och vad hon underlåter att göra.

Gudstjänster söndagen den 26 november
Kl 10 Högmässa med konfirmation i sockenkyrkan, konfirmandgrupp 4. Liturg och predikant Nygård, kantor Klingenberg, Lindqvist, hjälpledare.
Kl 12 Högmässa i stadskyrkan. Liturg och predikant Silfverberg, kantor Klingenberg, kantele Emma Hannula. Kyrkfarstukaffe. Rad. Radio Dei 91,8 MHz.
Kl 18 Kvällsmässa i Öja bykyrka, liturg och predikant Silfverberg, kantor Klingenberg, violin Emma Butova.
Texter: Mal. 3:19-20, 1 Kor. 15:22-28, Matt. 25:31-46.
Psalmer: 139, 145, 858, 13, 143, 140: 3-4 (stadskyrkan).
Kollekt: Konfirmandarbete i den egna församlingen.

Verksamhet under veckan
TO 23.11 kl 12 Silverlänken i Anderssalen, lunch, Johan Candelin, Församlingskören, Smedjebacka, Ståhl. Kl 14 Andakt på Furuåsen, Aarnio, Klingenberg. Kl 18 Konfirmationsövning och fotografering i sockenkyrkan, grupp 4.
LÖ 25.11 kl 10 Karabrunch i Mikaelsalen, Tobias Elfving. Kl 18 Crosspoint i Övre salen, undervisning Tuisku Winter, Toni Lindgren, lovsångsteamet Happy Singers, förbön, barnmöten, simultantolkning till finska. Jatkot för ungdomar på Backstage.
SÖ 26.11 kl 9.15 Konfirmandgrupp 4 samlas i Kyrkbackens församlingshem. Kl 14 Jan Nygårds födelsedagsfest i Mikaelsalen. Kl 15 Möte i Närvilä, Juha Åkerlund.
MÅ 27.11 kl 8 Bön i förrättningskapellet.
ON 29.11 kl 14 Andakt i Emeliehemmet, Ståhl, Klingenberg. Kl 19 Infotillfälle i Mikaelsalen för nya konfirmander och deras föräldrar. Kl 19 Tvåspråkig karasamling i Fållan, Apg. 12, Richard Haponen, bastu kl 17-19 och 22.
TO 30.11 kl 14.30 Andakt i Pettersborg, Ståhl. Kl 18 Julbasar i Mikaelsalen för Istanbul, Isamburu och Ryssland, Jesus till alla, Eva och Ove Gädda, Anna och Magnus Dahlbacka. Kl 18 Andakt i Katarinegården, Silfverberg.

Samtalstjänst tfn 01019 0072 varje kväll kl 20–24. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.
Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning må-3147 464.fre kl. 8-12, tfn 050

DÖPTA
Isabella Eva Adele Kuusjärvi, Noel Kaspian Nikkonen.

JORDFÄSTA
Sylvia Regina Lunabba 95 år.

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång