Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!

Karleby svenska församling 22.2. - 28.2.2018

Andra söndagen i fastan Bön och tro
Jesus kämpade mot mörkrets makter genom att bota sjuka och förlåta syndare. Denna kamp är förenad med bön och tro.

Gudstjänster söndagen den 25 februari
Kl 10 Högmässa med dop i sockenkyrkan, liturg och predikant Nygård, kantor Vidjeskog.
Kl 12 Gudstjänst i stadskyrkan, liturg och predikant Silfverberg, kantor Laitinen, Klingenberg. Rad. Radio Dei 91,8 MHz.

Texter: 1 Mos. 32:23-32, Jak. 1:2-6, Luk. 7:36-50.
Psalmer: 315, 820, 349, 328, 310, 801(stadskyrkan)
Kollekt: Stiftsgården Lärkkulla.

Verksamhet under veckan

TO 22.2 kl 12 Silverlänken i Anderssalen, lunch, Majvor och Sture Nyholm, sång Leo Pelo, Laitinen, Ståhl. Kl 14 Andakt på Furuåsen, Laakso, Klingenberg. Kl 18 Torsdagssamling i Brasrummet, Åke Lillas. Kl 18 Andakt i Katarinegården, Stenberg.
LÖ 24.2 kl 18 Crosspoint i Övre salen, undervisning Ville Kavilo, Silfverberg, lovsång Heavenly Heep, förbön, barnmöten, simultantolkning till finska. Jatkot för ungdomar på Backstage.
SÖ 25.2 kl 15 Möte i Närvilä, Kurt Enlund.
TI 27.2 kl 15 Församlingskörens övning i Annasalen, Sonja Smedjebacka. Kl 19 Öja karagrupp och Korplaxgruppen i Öja bykyrka. Gemensam avfärd från Kyrkbackens församlingshem kl. 18.30.
TI 27.2 kl 15 Församlingskörens övning i Annasalen, Sonja Smedjebacka.
ON 28.2 kl 13 Obs! Ingen diakonikrets. Kl 14 Andakt i Emeliehemmet, Nygård, Vidjeskog. Kl 18.30 Tvåspråkig karasamling i Fållan, Apg. 21, Heimo Fiskaali, bastu kl 17-18.30 och 22.
TO 1.3 kl 15.15 Andakt i Pettersborg, Nygård, Församlingskören, Sonja Smedjebacka. Kl 17.30 Andakt i centralsjukhuset, Stilla rummet, Nygård. Kl 18 Torsdagssamling i Brasrummet, Silfverberg.

Samtalstjänst tfn 01019 0072 varje kväll kl 20–24. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.
Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning må-3147 464.fre kl. 8-12, tfn 050

DÖPTA
Edith Emma Ulrika Esberg, Luna Aurora Hägglund, Hugo Olavi Joukainen.

JORDFÄSTA
Sven Åke Björkmark 94 år, Kaj Valdemar Hagström 74 år.

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång