Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!

 

VERKSAMHET I KARLEBY SVENSKA FÖRSAMLING
23.1.-29.1.2020

Tredje söndagen efter trettondagen Jesus väcker tro
Jesu offentliga verksamhet har börjat. Genom att undervisa och bota sjuka uppenbarade Jesus sin gudomliga härlighet. Han gjorde under, och många kunde vittna om hans makt. Därför väcktes både judar och hedningar till tro på honom som hjälpare och frälsare. I tron har en kristen människa en fast grund för sitt liv.

GUDSTJÄNSTER söndagen den 26 januari
Kl 10 Högmässa i sockenkyrkan, liturg och predikant Stenberg, kantor Laitinen, organist Sten, Karleby gosskör.
Kl 12 Gudstjänst i stadskyrkan, liturg och predikant Silfverberg, kantor Laitinen, organist Sten, gitarr Magnus Nygård, sång av hjälpledare. Konfirmanderna deltar. Rad. Radio Dei 91,8 MHz. Efteråt infotillfälle i kyrkan för konfirmanderna och deras föräldrar.
Kl 18 Kvällsmässa i Öja bykyrka, liturg och predikant Silfverberg, kantor Laitinen.

Texter: Jes. 30:18-21, Hebr. 11:1-10, Joh. 4:39-42.
Psalmer: 803, 153, 816, 492, 914, 298 (stadskyrkan)
Kollekt: Lärkkulla-stiftelsen.

Verksamhet under veckan
TO 23.1 kl 12 Silverlänken i Annasalen, lunch, Malin Lindblom, sång Kristina Åman, Laitinen, Anders Kankkonen, Siv och Göran Löfqvist. Kl 14 Andakt på Furuåsen, Stenberg, Sten. Kl 15.15 Andakt i Pettersborg, Silfverberg, Sten. Kl 17.30 Såka juniorklubb i Såka byagård startar, Benita Haals. Kl 18 Andakt i Katarinegården, Stenberg. Kl 18 Torsdagssamling i Brasrummet, Kristian Nyman. Kl 19 Karasamling i Närvilä bönehus.
LÖ 25.1 kl 18 Temadag om reformationen i Närvilä, Kurt Hellstrand. Kl 18 Crosspoint i Övre salen, Dynamit, Silfverberg, Yvonne Åkerlund, Helena Björklunds lovsångsteam, förbön, barnmöten, tolkning till finska. Jatkot på Backstage. Kl 19 Fridsföreningens tvåspråkiga möte i sockenkyrkan.
SÖ 26.1 kl 15 Möte i Närvilä, Juha Åkerlund.
MÅ 27.1 kl 14 Måndagsgruppen i Tararant, Silfverberg.
TI 28.1 kl 13 Missionssyföreningen i Brasrummet, Miia Lindqvist. Kl 14-17 Stage Afternoon. Kl 19 Karasamling i Öja bykyrka, Tommy Johansson, Öja karagruppen och Korplaxgruppen.
ON 29.1 kl 19 Bibelcafé i Mikaelsalen. Kl 19 Tvåspråkiga karagruppen i Brasrummet, Hes. 18, Bjarne Hedström.
TO 30.1 kl 18.30 Bibelföreläsningskväll i Öja-auditoriet, Varför gifta sig? – Är äktenskapet out of date?, Anton Wargh, familjefar från Karleby.

Obs! ON 5.2 kl 19 Öja kyrkliga ungdomskrets årsmöte i Öja bykyrka.

Samtalstjänst tfn 0400 221 190 varje kväll kl 20–23. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.
Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning tfn 050 3147 464 må kl 8–12, ti kl 10–12, on–fr kl 8–12.

JORDFÄSTA
Doris Vilhelmina Svenfors 92 år, Helmi Karin Witick 94 år, Tore Karl Johannes Jansson 97 år.


 

 

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång