Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!     

Karleby svenska församling 14.9 - 20.9.2017

Femtonde söndagen efter pingst
Tacksamhet
Jesus gjorde gott mot alla utan åtskillnad, framför allt mot dem som andra hade övergett. Av dem som han hjälpte var det inte alla som tackade Honom och bekände sin tro på Honom, andra stördes av att Jesus inte handlade så som de skulle ha önskat.

Gudstjänster söndagen den 17 september
Kl 12
Festhögmässa i stadskyrkan, liturg Nygård, predikant Hans Jönsson från Lettland, kantor Klingenberg, Paletten, KU:s blåsorkester, lovsångsgrupp. Rad. Radio Dei, 91,8 MHz. Rad. Radio Vega 29.9 kl 13.03.
Texter: Jes. 24:14-16, 2 Kor. 9:6-15; Joh. 5:1-15.
Psalmer: 315, 298:4, 826, 303, 289:3-4 (stadskyrkan).
Kollekt: Kyrkhelgen i Karleby.

Verksamhet under veckan
TO 14.9 kl 13 Missionssyförening i Brasrummet inleds, Barbro Indola, Åsa Tylli. Kl 14 Andakt på Furuåsen, Aarnio, Vidjeskog. Kl 14 Andakt i Wissgården, Nygård, Klingenberg. Kl 20 Bön inför Kyrkhelgen i förrättningskapellet.
FR 15.9 - SÖ 17.9 Kyrkhelg i Karleby, se www.kyrkhelg.fi för mera detaljerat program.
FR 15.9 kl 19 Inledningsmöte i kyrkan, Henrik Perret, Espen Ottosen, Evangelicum, Vidjeskog. Kl 22 Ungdomsmässa, Leif Nummela, Albert Häggblom, Victoria och Victor Asplund.
LÖ 16.9 kl 9.30 Dömd? Möte i stadskyrkan, Leif Nummela. Kl 11 Seminarier. Kl 13.45 Nådemedlen? Bibelstudium i stadskyrkan, Max-Olav Lassila. Kl 15.45 Seminarier. Kl 19 Räcker Bibeln? Festkväll i stadskyrkan, Espen Ottosen, Hans Jönsson, Kungens ungar, Mats Sjölinds lovsångsteam, Machol l´Adonai. TV-bandning, Himlen TV7.
Kl 22 Ungdomsmöte i stadskyrkan, Espen Ottosen, Helena & Co. TV-bandning, Himlen TV7.
SÖ 17.9 kl 10 Hela världen? Bibelstudium i Övre salen, Espen Ottosen. Kl 15 Möte i Närvilä, Kurt Hjulfors.
MÅ 18.9 kl 14 Måndagsgruppen varannan vecka i Tararant inleds, Nygård, Alf Lindfelt.
TI 19.9 kl 18 Tysk gudstjänst i Mikaelsalen, Hans-Christian Beutel, Klingenberg. Kl 19 Öja karagrupp och Korplaxgruppens samling i Jörgen Mattssons villa. Gemensam avfärd från Öjamarket kl. 18.30.
ON 20.9 kl 13 Närståendevårdarsamling i Annasalen, Monica Bergdal, Annette Ståhl. Kl 14 Andakt i Emeliehemmet, Aarnio, Klingenberg. Kl 18 Andakt i Dalhemmet, Laakso. Kl 19 Tvåspråkig karasamling i Fållan, Apg. 3, Pasi Palmu, bastu 17-19 och 22.
TO 21.9 kl 12 Silverlänken i Anderssalen, lunch, Anna och Magnus Dahlbacka, Ståhl, Vidjeskog. Kl 14.30 Andakt i Pettersborg, Aarnio. Kl 17.30 Juniorklubben i Såka byagård inleds, Benita Haals. Kl 18 Torsdagssamling i Brasrummet, Jan-Erik Sandström.

Både nya och tidigare medlemmar är välkomna med i de olika grupperna som startar!

Samtalstjänst tfn 01019 0072 varje kväll kl 20–24.

Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning må-fre kl. 8-12, tfn 050 3147 464.

DÖPTA
Inez Marianne Wiklund, Levi Jean Evert Flink.

LYSNING
Evalotta Lovisa Bäck och Valter Bengt Anders Sjöberg.

JORDFÄSTA
Edit Gunvor Sundelin 94 år, Irja Kaarina Widnäs 91 år, Nils Gustav Nygård 87 år, Els-May Linnea Nordlund 83 år, Ann Charlott Corin-Hentelä 63 år.

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång