Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!

Karleby svenska församling 18.7. - 24.7.2019

Apostladagen

I Herrens tjänst
Söndagens texter talar om apostlarnas kallelse och en lärjunges uppgifter. Kristus har gett också oss uppdraget att delta i hans verk på jorden. När vi följer Guds ord är vi delaktiga av livet i Kristus.

Gudstjänster söndagen den 21 juli
Kl 10 Högmässa i sockenkyrkan, liturg och predikant Nygård, kantor Hannes Uunila, trombon Johan Jansson. Rad. kl 12, Radio Dei 91,8 MHz.
Kl 14 Friluftsgudstjänst vid Villa skola, Nygård, Tua och Torsten Sandell, Kenneth Ågren, Happy Singers. Servering. Se skild annons.
Texter: 1 Mos. 12:1-4, Rom. 1:1-7, Luk. 5:1-11.
Psalmer: 428, 298:4, 417, 206, 485, 222, 310:2-3 (sockenkyrkan).
Kollekt: Kyrkans diakonifond, Kyrkostyrelsen (sockenkyrkan), församlingens missionärer (Villa skola).

Verksamhet under veckan
TO 18.7 kl 12 Lunchmusik i stadskyrkan, orgel Anders Forsman och Hannes Uunila. Program 6 e. Se skild notis.
LÖ 20.7 kl 20 Ungdomssamling på Backstage.
SÖ 21.7 kl 15 Möte i Närvilä, Juha Åkerlund.
TI 23.7 kl 19 Karasamling vid Gustav Kortells villa, Nygård. Korplaxgruppen samkör från sockenkyrkan kl 18. Gemensam avfärd från Skomakarviken kl 18.30.
ON 24.7 kl 19 Konsert i Tankar kyrka, sång Markku Hekkala, dragspel Julia Hansson. Program 10 e (inkl. servering 15 e).
TO 25.7 kl 12 Lunchmusik i stadskyrkan, orgel Matti Pohjoisaho. Program 6 e. Kl 13.30 Sommarcafé med andakt vid Pettersborg, församlingens anställda.

Samtalstjänst tfn 0400 221 190 varje kväll kl 20–23. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.

Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning tfn 050 3147 464 må kl 8–12, ti kl 10–12, on–fr kl 8–12.

DÖPTA
Luna Evi Loelle Ahola.

LYSNING
Johanna Terese Borg och Nicklas Mathias Forsstrand.

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång