Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!

Karleby svenska församling 9.8 - 15.8.2018

Tolfte söndagen efter pingst Självprövning
Guds Ord uppmanar oss att granska oss själva och vår livsföring. När vi lär känna oss själva på rätt sätt är vi redo att ta emot nåden enbart som en gåva av Gud.

GUDSTJÄNSTER söndagen den 12 augusti
Kl 12 Högmässa i stadskyrkan, liturg och predikant Stenberg, kantor Laitinen, sång och gitarr Anders Sjöberg. Rad. Radio Dei 91,8 MHz.
Kl 16 Friluftsgudstjänst för stora och små på Kyrkbacken utanför sockenkyrkan, liturg Stenberg, predikant Nygård, kantor Johan Sten, Karlebynejdens spelmansgille, servering för lettlandsarbetet.
Texter: Jes. 2:12-18; 1 Joh. 1:8-2:2; Matt. 23:1-12.
Psalmer: 355a; 286; 352:2,4,6; 202; 197; 229; 193 (stadskyrkan).
Kollekt: Församlingsförbundet r.f. (stadskyrkan), Internationell diakoni (Kyrkbacken).

Verksamhet under veckan
TO 9.8 kl 18 Kvällsprogram med musik i Chydenius prästgård, Elin Bergdal, Julia Hansson, Kristina Holmqvist, Brit Stenman, Kristina Klingenberg, Per Stenberg. Servering från kl 17 samt möjlighet att besöka Chydeniusrummet i uthuslängan vid prästgården. Arr. Chydenius prästgårdsförening och församlingen.
LÖ 11.8 kl 18 Schools in party på Torsö.
ON 15.8 kl 13 Lunchmusik i stadskyrkan, orgel János Gÿulvészi. Program 6 e. Kl 19 Tvåspråkig karasamling i Fållan, Det heliga dopet, Jani-Matti Ylilehto, bastu 17-19 och 22.

Samtalstjänst tel 0400 22 11 90 varje kväll kl 20-23. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.
Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning må-fre kl. 8-12, tfn 050 3147 464.

DÖPTA
Fiona Valentina Noon, Line Elise Johanna Aho.

JORDFÄSTA
Erkki Väinö Veijola 91 år, Maria Kristina Helena Biskop 74 år.

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång