Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!

Karleby svenska församling 18.4 - 24.4.2019

STILLA VECKA
Skärtorsdagen den 18 april Den heliga nattvarden
Kl 9.30 Skolgudstjänst i stadskyrkan, Peter Silfverberg, Kristina Klingenberg, Johan Sten, skolkör.
Kl 14 Nattvard på Furuåsen, Peter Silfverberg, Johan Sten.
Kl 18 Nattvardsmässa i Anderssalen, Jan Nygård, Åsa Tylli, Kristina Klingenberg, Martti Laitinen, violin Saana Laitinen.
Kl 20 Nattvardsmässa i stadskyrkan, Per Stenberg, Kristina Klingenberg, Martti Laitinen, Paletten, dir. Ingmar Byskata
Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp

Långfredagen den 19 april Guds lamm
Kl 10 Gudstjänst i Anderssalen. Aktläsning. Jan Nygård, Kristina Klingenberg, Johan Sten, kyrkokören, cello Joanna Hanhikoski.
Kl 12 Gudstjänst i stadskyrkan. Predikan. Per Stenberg, Karleby
Vokalensemble, dir. Martti Laitinen.
Texter: Jes. 53, Hebr. 5:7-10, Luk. 23:32-46.
Kollekt: Den egna församlingens diakoniarbete.
Kl 15 Möte i Närvilä, Juha Åkerlund. Kl 18 Korsets väg-konsert i stadskyrkan.

Påsklördagen den 20 april Jesus i graven
Kl 20 Ungdomssamling på Backstage.

PÅSKVECKAN
Påskdagen den 21 april Kristus är uppstånden!
Kl 12 Festgudstjänst för stora och små i stadskyrkan, blomsterprocession, Per Stenberg, Peter Silfverberg, Martti Laitinen, Johan Sten, trumpetister Markus Brännström och Kristoffer Ekfors, barngrupperna, kyrkokören, Paletten, dir. Kristina Klingenberg och Ingmar Byskata. Rad. Radio Dei 91,8 MHz.
Texter: Hos. 6:1-3; 1 Kor. 15:1-8, 11; Luk. 24:1-12.
Psalmer: 98:1-2; 851; 90:2,4; 854; 102.
Kollekt: Den egna församlingens missionärer.
Kl 15 Möte i Närvilä, Jorma Aspegrén.

Annandag påsk den 22 april Mötet med den Uppståndne
Kl 12.00 Högmässa i stadskyrkan, Per Stenberg, Kristina Klingenberg, Martti Laitinen, Christian Ahlskog, körsångare, kantorskör, cello Joanna Hanhikoski, flöjt Imma Byskata, sång Michelle Klingenberg. Kristina Klingenberg avtackas. Kyrkkaffe i Mikaelsalen till förmån för musik- och missionsarbetet.
Texter: Jona 2, Apg. 10:34-43, Luk. 24:13-35.
Kollekt: Sång- och musikarbetet i den egna församlingen.
Kl 18 Sångafton i Närvilä, Anton Wargh.

TI 23.4 kl 13 Missionssyförening i Brasrummet. Kl 14 Måndagsgruppen i Tararant, Nygård. Kl 15.30 Församlingskörens övning i Annasalen, Sonja Smedjebacka. Kl 19 Rödsö karagrupp i Rödsögården.
ON 24.4 kl 8 Morgonbön i förrättningskapellet. Kl 14 Andakt i Emeliehemmet, Nygård, Sten. Kl 19 Tvåspråkiga karagruppen, Gal. 1-2, Lars Back, bastu kl 17-19 och 22.
TO 25.4 kl 12 Silverlänken i Annasalen, lunch, Jan-Erik Sandström, Anders Kankkonen, Siv och Göran Löfqvist, Sten. Kl 15.15 Andakt i Pettersborg, Nygård. Kl 18 Nattvard i Katarinegården, Nygård. Kl 18 Torsdagssamling i Brasrummet, Anton Wargh. Kl 18 Tysk påskgudstjänst i Mikaelsalen, Hans-Christian Beutel, Sten.

Samtalstjänst tfn 0400 221 190 varje kväll kl 20–23. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.
Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning tfn 050 3147 464 må kl 8–12, ti kl 10–12, on–fr kl 8–12.

JORDFÄSTA
Wiik Liisa Kaarina 94 år, Else Linnea Söderholm 92 år, Tordis Ninni Jungner 89 år, Sylvi Inga-Britt Rauma 88 år.

 

 

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång