Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!

Karleby svenska församling 12.4 - 18.4.2018

Andra söndagen efter påsk Den gode herden
Jesus är den gode herden. Som den högste herden sänder han sina lärjungar att vaka över Guds hjord.

GUDSTJÄNSTER söndagen den 15 april
Kl 10 Högmässa i sockenkyrkan, liturg och predikant Stenberg, kantor Laitinen, mansvokalgruppen Schola Cantorum Karlebyensis.
Kl 12 Högmässa i stadskyrkan, liturg och predikant Stenberg, kantor Laitinen, sång Christian Gummerus. Rad. Radio Dei 91,8 MHz.
Kl 19 Tysk gudstjänst i Mikaelsalen, liturg och predikant Hans-Christian Beutel, kantor Klingenberg, flöjt Juha Korva.

Texter: Mika 7:14-20, Hebr. 13:20-21, Joh. 10:1-10.
Psalmer: 287, 394:1-3, 394:4-5, 166, 905, 316.
Kollekt: Kvinnors läskunnighet i Afrika. Finska Bibelsällskapet.

Verksamhet under veckan
TO 12.4 kl 14 Andakt i Wissgården, Klingenberg. Kl 15.15 Andakt i Pettersborg, Laakso. Kl 18 Torsdagssamling i Brasrummet, Charles Isaksson. Kl 18 Tjejkväll i Fållan, Laakso.
FR 13.4 kl 19 Tvåspråkig ungdomssamling i Tullpackhuset. Börjar med musikkafé kl 18.
LÖ 14.4 kl 20 Kväll för unga vuxna på Backstage. Konsert med Noora Kataja Trio.
SÖ 15.4 kl 15 Möte i Närvilä, Kurt Hjulfors. Kl 15 Orgelkonsert i Marie kapell, orgel Kaisa Alasaarela, sång Sirkka Rautakoski.
MÅ 16.4 kl 8 Bön i förrättningskapellet. Kl 14 Andakt i Öjbohemmet, Stenberg.
TI 17.4 kl 19 Prayingpoint i Brasrummet. ON 18.4 kl 13 Närståendevårdarsamling i Emeliehemmet, Monica Bergdal, Ståhl, Matilda Enlund.  Kl 14.30 Konfirmandgrupp 3 besöker centralsjukhuset. Samling vid huvudingången. Kl 18 Andakt i Dalhemmet, Silfverberg. Kl 18 Syjunta för unga kvinnor i Tararant, Laakso. Kl 18.30 Tvåspråkig karasamling i Fållan, Apg. 28, bastu 17-19 och 22 -.
TO 19.4 kl 12 Silverlänken i Anderssalen, lunch, Gun-Maj Näse, Vidjeskog, Ståhl, Matilda Enlund.  Kl 14 Andakt på Furuåsen, Stenberg. Kl 14.30 Konfirmandgrupp 4 besöker centralsjukhuset. Samling vid huvudingången. Kl 18 Torsdagssamling i Brasrummet, Lisen Söderbacka m.fl.

Samtalstjänst tfn 01019 0072 varje kväll kl 20-23. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.
Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning må-fre kl 8-12 tfn 050 3147 464.

DÖPTA
Liisi Lea Elisabeth Visuri, Natalie Anna Olivia Lainio.

JORDFÄSTA
Karl Gunnar Indola 83 år, Steve Ove Alfons Myllymäki 72 år. 

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång