Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!

Karleby svenska församling 14.11.- 20.11.2019

Uppbrottets söndag Vaka!
Denna söndags texter handlar om det andliga vakandet och väntan på Kristi återkomst. En kristen människa borde vara redo att lämna detta liv när som helst. Att vaka innebär dock inte en tärande oro inför det kommande, utan en trygg förlitan på att Gud fullbordar det goda verk som han har påbörjat i oss. Enligt Guds löfte väntar oss nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor.

GUDSTJÄNSTER söndagen den 17 november
Kl 10 Högmässa med konfirmation i sockenkyrkan, liturg och predikant Stenberg, kantor Sten, Carolina Myrskog, sång av hjälpledare, konfirmandgrupp 4.
Kl 12 Gudstjänst i stadskyrkan, liturg och predikant Silfverberg, kantor Laitinen, organist Sten, mansvokalgruppen Schola Cantorum Karlebyensis, orgel Anni Jansson. Rad. Radio Dei 91,8 MHz. Kyrkfarstukaffe.
Kl 17 Tvåspråkig mässa i Mikaelsalen, predikant Jukka Repo, liturger Tuisku Winter och Stenberg, Marko Mitronen välsignas till tjänst inom Folkmissionen, kantor Laitinen, sång Lisette Nygård, gitarr Magnus Nygård.

Texter: Amos 4:12-13; 2 Petr. 3: 8-14, 18; Matt. 25:1-13.
Psalmer: 138; 144; 134; 571:2,4; 932 (stadskyrkan)
Kollekt: Församlingens konfirmandarbete (sockenkyrkan), församlingens missionärer (stadskyrkan och Mikaelsalen).

Verksamhet under veckan
TO 14.11 kl 14 Andakt på Furuåsen, Stenberg, Sten. Kl 18 Samling för nya konfirmanderna och deras föräldrar i Anderssalen. Kl 18 Torsdagsgruppen i Brasrummet, Hans och Gun Sandberg.
FR 15.11 kl 18 Konfirmationsövning och fotografering i Kyrkbackens församlingshem, konfirmandgrupp 4.
LÖ 16.11 kl 18 Pedersöre prosteris höstsångfest i sockenkyrkan,
prosteriets kyrkokörer och kantorskör, dir. Laitinen, orgel Sten, andakt Albert Häggblom. Kl 18 Crosspoint i Övre salen, Hur orka? Den kristnes återhämtningsförmåga, uthållighet och kraft, Harri Kankare, Kevin Lindgren, Joakim Välitalo, Helena Björklunds lovsångsteam, förbön, barnmöten, tolkning till finska. Jatkot på Backstage.
SÖ 17.11 kl 15 Möte i Närvilä, Juha Åkerlund.
MÅ 18.11 kl 10-14 Karleby svenska församling betjänar i Lähetyssoppi. Inkomsterna går till Karleby svenska församlings missionärer.
TI 19.11 kl 13 Missionssyförening i Brasrummet. Kl 14 Födelsedagsfest för 70-åringar i Anderssalen. Kl 15.30 Församlingskörens övning i Annasalen, Sonja Smedjebacka. Kl 19 Förbönsskolning i Öja-auditoriet, Annett Häggblom, Ann-Charlott Brandt, Jan Nygård.
ON 20.11 kl 14 Andakt i Emeliehemmet, Stenberg, Laitinen. Kl 19 Bibelcafé i Mikaelsalen. Kl 19 Tvåspråkiga karagruppen i Fållan, Hes. 12, Anton Wargh.
TO 21.11 kl 12 Silverlänken i Annasalen, I tro under himmelens skyar, Kurt Hellstrand, Anders Kankkonen, Siv och Göran Löfqvist, Sten. Kl 15.15 Andakt i Pettersborg, Nygård. Kl 18 Andakt i Katarinegården, Nygård.

Samtalstjänst tfn 0400 221 190 varje kväll kl 20–23. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.
Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning tfn 050 3147 464 må kl 8–12, ti kl 10–12, on–fr kl 8–12.

DÖPTA
Verna Matilda Maria Enlund.

LYSNING
Nils Gösta Ingmar Nygård 94 år, Henrik Torvald Boström 84 år, Hilding Juhani Sarén 77 år.

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång