Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!

Karleby svenska församling 14.2 - 20.2.2019

Tredje söndagen före fastan Den oförtjänta nåden
Församlingen och dess tjänare uppmanas att med uthållighet kämpa trons goda kamp i förtröstan på Guds nåd. Dagens evangelium påminner om att Guds nåd inte kan förtjänas. Hans godhet är lika stor mot alla.

Gudstjänster söndagen den 17 februari
Kl 10 Högmässa i Anderssalen, liturg och predikant Nygård, kantorer Sten och Klingenberg, barnkören.
Kl 12 Högmässa i stadskyrkan, liturg och predikant Nygård, kantor Klingenberg, organist Sten, sånggrupp från Närvilä. Rad. Radio Dei 91,8 MHz.
Kl 18 Byagudstjänst i Vittsar skola, Nygård, Sonja Smedjebacka, vittsarbor. Konfirmander deltar. Efteråt pizza.

Texter: Jer. 9:22-23, 1 Kor. 9:24-27, Matt. 20:1-16.
Psalmer: 417:1-4; 147; 495:1-3, 5; 427; 274 (stadskyrkan).
Kollekt: Arbete bland marginaliserade människor, FMS (Anderssalen och stadskyrkan).

Verksamhet under veckan
TO 14.2 kl 14 Andakt i Wissgården, Stenberg, Sten. Kl 15.15 Nattvard på Pettersborg, Silfverberg, Laakso, Sten. Kl 18 Torsdagssamling i Brasrummet, Tomas Klemets.
LÖ 16.2 kl 10 Karabrunch i Mikaelsalen, Stenberg. Kl 19 Möte i Närvilä. Kl 20 Ungdomssamling på Backstage.
SÖ 17.2 kl 15 o 19 Möte i Närvilä.
MÅ 18.2 kl 18.30 Syjunta för kvinnor i Tararant, Laakso.
TI 19.2 kl 13 Missionssyföreningen i Brasrummet. Kl 19 Prayingpoint special
i Brasrummet.
ON 20.2 kl 8 Morgonbön i förrättningskapellet. Kl 19 Tvåspråkiga karagruppen i Fållan, Dan. 5, Arto Latvala, bastu kl 17-19 och 22. Kl 19 Bibelcafé i Mikaelsalen.
TO 21.2 kl 12 Silverlänken i Annasalen, lunch, Laura Asplund och Ronja Hagberg, Christian Ahlskog och elever från Uleåborgs konservatorium, Klingenberg, Anders Kankkonen, Siv och Göran Löfqvist. Kl 14 Nattvard på Furuåsen, Nygård, Aarnio, Laitinen. Kl 18 Andakt i Katarinegården, Nygård. Kl 18 Torsdagsgruppen i Brasrummet, Kristian Nyman. Kl 19 Konsert i stadskyrkan, elevkör med kyrkomusikstuderande från Uleåborgs Konservatorium, Pedersöre prosteris kantorskör och andra kantorer, dir. och orgel Christian Ahlskog. Program 10 e.

Samtalstjänst tfn 0400 221 190 varje kväll kl 20–23. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.
Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning tfn 050 3147 464 må kl 8–12, ti kl 10–12, on–fr kl 8–12.

DÖPTA
Freya Sylvia Forsberg.

JORDFÄSTA
Saga Anna Lovisa Honga 91 år, Ulla Margareta Wiis 85 år.

 

 

 

 

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång