Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!

 

VERKSAMHET I KARLEBY SVENSKA FÖRSAMLING
3.4.-15.4.2020

Palmsöndag Ärans konung på förnedringens väg
Palmsöndagens namn syftar på det som skedde när Jesus red in i Jerusalem och människorna strödde palmkvistar på hans väg. På palmsöndagen inleder ärans konung sin vandring mot förnedringen. Detta blev dock vägen till den seger som palmkvistarna symboliserar.

NÄTGUDSTJÄNST söndagen den 5 april
Kl 12 Nätgudstjänst i stadskyrkan, liturg och predikant Nygård, kantor Laitinen, organist Sten. Rad. Radio Dei 91,8 MHz. Gudstjänsten är inte öppen för allmänheten, men streamas på församlingens hemsida med ljud. Dessutom livestreamas den med bild på Facebook.
Kl 13-15 Kyrkan är öppen för stillhet och bön för max. 10 personer i gången. En anställd finns på plats.
Texter: Jes. 50:4-10, Fil. 2:5-11, Joh. 12:1-8.
Psalmer: 59; 78:1-4, 5-6; 72; 79.
Kollekt: Utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien, SLEF.

FR 3.4 Dagklubbskanalen sänder Ängeln tröstar Jesus/ Ä som i ängel med församlingens barnledare. Finns på församlingens hemsida och Youtube. Sök på dagklubbskanalen.
LÖ 4.4 kl 20 Gemensam nätungdomssamling via Youtube stream, Niklas Wallis m.fl. Länken finns på instagram @stagekokkola (BIO).

Obs! Påsktillfällena kan ses med ljud och bild direkt på Karleby svenska församlings facebook-sida och med fördröjning på församlingens hemsida, https://www.karlebysvenskaforsamling.fi/pasken

Stilla veckan
Skärtorsdagen den 9 april Den heliga nattvarden
18.00 Nätaktläsning från sockenkyrkan, Åsa Tylli, Peter Silfverberg, Martti Laitinen, violin Saana Laitinen.
Kollekt: Församlingsmissionärerna.

Långfredagen den 10 april Guds lamm
Långfredagspredikan på nätet, Jan Nygård.
10.00 Nätgudstjänst från sockenkyrkan. Jan Nygård, Martti Laitinen, Johan Sten.
Texter: Jes. 53, Hebr. 5:7-10, Joh. 19:16-30.
Kollekt: Omsorgsarbetet, KCSA.

Påsklördagen den 11 april Jesus i graven
18.00 Crosspoint live på Backstage på nätet.

Påskveckan
Påskdagen den 12 april Kristus är uppstånden!
12.00 Påskdagens nätgudstjänst för stora och små från stadskyrkan,
Jan Nygård, Peter Silfverberg, Martti Laitinen, Johan Sten, sång av barn.
Rad. Radio Dei 91,8 MHz. Konfirmanderna deltar via nätet.
13.00-15.00 Kyrkan är öppen för stillhet för max. 10 personer i gången. En anställd finns på plats.
Texter: Hos. 6:1-3; 1 Kor. 15:12-22, Joh. 20:1-10.
Psalmer: 
Kollekt: Kvinnors läskunnighet i Afrika, Finska Bibelsällskapet r.f.

Annandag påsk den 13 april Mötet med den Uppståndne
10.00 Nätgudstjänst från sockenkyrkan, Peter Silfverberg, Martti Laitinen, Johan Sten.
Texter: Ps. 31:20-23, 2 Kor. 5:15-21, Joh. 20:11-18.
Kollekt: Retreatgården Snoan.

TI 14.4 Dagklubbskanalen: Petrus möter Jesus.
TO 16.4 Dagklubbskanalen: Kopparormens hemlighet.

Samtalstjänst tfn 0400 221 190 varje kväll kl 20–23. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.
Familjerådgivningscentralen. På grund av Corona-viruset nås familjerådgivarna endast via telefon eller videokontakt. Tidsbeställning tfn 050 3147 464 må kl 8–12, ti kl 10–12, on–fr kl 8–12. Alla familjerådgivare nås också på samma nummer varje dag fram till kl. 16.

DÖPTA
Noel Viljam Rasmus.
JORDFÄSTA
Levi Hugo Mattias Fredlund 94 år, Gunn-Britt Maria Ahola 87 år.

 

 

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång