Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!

Karleby svenska församling 21.6 - 27.6.2018

Midsommardagen Vägröjaren
Som namnet Johannes (Gud är nådig) också antyder förkunnade Johannes Guds nåderika godhet. Han predikade omvändelse, räddning och syndernas förlåtelse.

Femte söndagen efter pingst Var barmhärtiga!
Det är inte vår sak att döma vår nästa. Endast Gud har rätten att döma. Vi uppmanas att förlåta vår nästa.

GUDSTJÄNSTER midsommardagen den 23 juni
Kl 10 Högmässa i sockenkyrkan, liturg och predikant Markus Ventin, kantor Hannes Uunila, violin Emma Boutov. Rad. kl 12, Radio Dei 91,8 MHz.
Texter: Jes. 45:8-12, Apg. 19:1-6, Luk. 1:57-66.
Psalmer: 353: 1-3, 539, 199: 1-3, 540, 221, 537: 3-4
Kollekt: Omsorgsarbetet. Kyrkans central för det svenska arbetet.

GUDSTJÄNSTER söndagen den 24 juni
Kl 10 Högmässa i sockenkyrkan, liturg och predikant Stenberg, kantor Hannes Uunila, sång Tobias Elfving. Rad. kl 12, Radio Dei 91,8 MHz.
Kl 18 Kvällsgudstjänst på Soldatskär, liturg och predikant Stenberg, kantor Hannes Uunila, sång Linnéa Nygård.
Texter: Job 35:1-8, Rom. 14:13-19, Luk. 13:1-5.
Psalmer: 165: 1-3, 6, 148,359, 202, 371: 1-, 224, 287 (sockenkyrkan).
Kollekt: Utvecklandet av sociala medier i församlingsarbetet. Kyrkans central för det svenska arbetet.

Verksamhet under veckan
TO 21.6 kl 13.30 Tvåspråkigt sommarcafé i Pettersborg, Hannes Uunila, violin Ester Widjeskog, Stenberg, Ståhl. Servering 3 e. Anmälan senast 18.6, tfn 050 3147 331.
TI 26.6 kl 19 Karasamling vid Hjörvald Sundkvists villa i Storviken, Jan-Erik Sandström. Korplaxgruppen samkör från sockenkyrkan kl 18. Avfärd från Skomakarviken kl 18.30. Arr. Korplaxgruppen och Öja karagrupp.
ON 27.6 kl 12 (Obs! tiden) Lunchmusik i stadskyrkan, Karleby gitarrsommars musiker. Program 6 e. Kl 14.30 Sommarcafé i Emeliehemmet, Joanna Hanhikoski, Klingenberg, Silfverberg, Ståhl. Servering 3 e. Anmälan senast 25.6, tfn 050 3147 331. Kl 18 Lägeravslutning på Torsö, barnläger 2. Kl 19 Tvåspråkig karasamling i Fållan, Petrus trosbekännelse, Righart Haponen, bastu 17-19 och 22.
TO 28.6 kl.14.00 Andakt på Furuåsen, Klingenberg, Ståhl kl 17.30 Andakt i centralsjukhuset, Silfverberg. Kl 18 Lägeravslutning på Soldatskär, barnläger 3. Kl 20 Sommarmusik i sockenkyrkan, baryton Robert Näse, piano Tuomas Juutilainen.

Öja karagrupp och Korplaxgruppens verksamhet inbringade 149 e för missionen. Tack!

Samtalstjänst tel 0400 22 11 90 varje kväll kl 20-23. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.

Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning må-fre kl. 8-12, tfn 050 3147 464.

DÖPTA
Saga Verna Alicia Grankulla.

JORDFÄSTA
Leif Ingmar Hagström 87 år.

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång