Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!

Karleby svenska församling 20.6 - 26.6.2019

Midsommardagen Vägröjaren
Som namnet Johannes (Gud är nådig) också antyder förkunnade Johannes Guds nåderika godhet. Han predikade omvändelse, räddning och syndernas förlåtelse.

Gudstjänster lördagen den 22 juni
Kl 10 Högmässa i sockenkyrkan, liturg och predikant Silfverberg, kantor Laitinen, flöjt och irländsk harpa Juha Korva.

Texter: Jes. 40:1-8, Apg. 13:23-26, Luk. 1:57-66.
Kollekt: Sång- och musikverksamhet. Förbundet Kyrkans Ungdom.

Andra söndagen efter pingst Förgängliga och oförgängliga skatter
Denna söndag handlar om de oförgängliga himmelska skatterna samt om de förgängliga och bedrägliga jordiska rikedomarna. Att sträva efter rikedom leder till själviska gärningar. Att älska Gud är att enligt hans vilja tjäna sin nästa. Här är Kristus vårt föredöme. Han var rik, men blev fattig för att göra oss rika.

Gudstjänster söndagen den 23 juni
Kl 10 Högmässa i sockenkyrkan, liturg och predikant Stenberg, kantor Laitinen. Rad. kl 12, Radio Dei 91,8 MHz.
Kl 18 Kvällsgudstjänst i Mikaelsalen, liturg och predikant Stenberg, kantor Laitinen, sång Anna Boholm, slagverk Niclas Boholm.

Texter: Pred. 5:9-14, 1 Joh. 4:16-21, Luk. 16:19-31.
Psalmer: 263:1-4, 144, 365:1-2, 365:3-4, 255, 263:5-7 (sockenkyrkan).
Kollekt: Läger för barn och ungdomar. Svenska Lutherska Evangeliföreningen.

Verksamhet under veckan
TO 20.6 kl 12 Lunchmusik i stadskyrkan, orgel Tuomo Viherjuuri. Program 6 e.
TI 25.6. klo 19 Öja Karagruppen och Korplaxgruppen samlas hos Majlen o Kurt Lillbjörk. Öjaborna samåker från Öjamarket kl. 18.30. Bjarne Hedström medverkar.
ON 26.6 kl 18 Barnläger E för åk 5-6 på Torsö, avslutningsfest för familjerna. Kl 19 Tvåspråkig karasamling i Fållan.
TO 27.6 kl 12 Lunchmusik i stadskyrkan, Kelviå barockläger, orgel Minna Poutanen och Markku Hekkala Program 6 e.

Samtalstjänst tfn 0400 221 190 varje kväll kl 20–23. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.
Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning tfn 050 3147 464 må kl 8–12, ti kl 10–12, on–fr kl 8–12.

DÖPTA
Adela Elviira Indola

JORDFÄSTA
Ethel Linnéa Honga 97 år, May-Len Elisabet Skytte 73 år, Jonathan Dan-Henrik Wiklund 19 år.

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång