Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!

Karleby svenska församling 6.12 - 12.12.2018

Självständighetsdagen Tack för fosterlandet
Vid självständighetsdagens gudstjänst betonas tacksägelsen för vårt lands frihet och självständighet, samt förbönen för vårt land och folk.

Gudstjänst torsdagen den 6 december
Kl 10 Gudstjänst i sockenkyrkan. Liturg och predikant Nygård, kantor Laitinen, KU:s blåsorkester, dir. Ingmar Byskata. Efteråt uppvaktning vid hjältegravarna på Kyrkbacken och servering.
Texter: 5 Mos. 8:10-17, Jak. 3:13-18, Joh. 8:31-36.
Kollekt: Diakonin i den egna församlingen.

Andra söndagen i advent Din konung kommer i härlighet
Söndagens tema är Kristi återkomst i härlighet vid tidens slut. Församlingen skall tålmodigt invänta Kristi ankomst och den utlovade frälsningen. Mitt i nöden och skulden har församlingen fått löftet om frälsningens tid.

Gudstjänster söndagen den 9 december
Kl 10 Högmässa i sockenkyrkan, liturg Nygård, predikant Håkan Granberg, kantor Laitinen, mansvokalgruppen Schola Cantorum Karlebyensis. Efteråt julgröt och julbasar i Kyrkbackens församlingshem.
Kl 12 Högmässa i stadskyrkan, liturg Nygård, predikant Håkan Granberg, kantor Laitinen, damkören Con Brio, dir. Johanna Granvik. Rad. Radio Dei 91,8 MHz. Kyrkfarstukaffe.
Texter: Hos. 2:20-22, 1 Petr. 1:13-17, Luk. 21:25-33.
Psalmer: 9, 5, 10, 837, 3, 13. (stadskyrkan)
Kollekt: Den egna församlingens missionärer.

Verksamhet under veckan
FR 7.12 kl 18 Församlingskväll i Mikaelsalen, Danielo Valla från Italien, Laitinen, Stenberg.
LÖ 8.12 kl 18 Stage Awards i Övre och Nedre salen för ungdomar. Programmet börjar kl 19.
SÖ 9.12 kl 9 Varor till ungdomskretsens julbasar mottas i Kyrkbackens församlingshem.  Kl 10.30 Söndagsskolans julfest i Mikaelsalen. Kl 11 Ungdomskretsens julgröt och -basar i Kyrkbackens församlingshem.  Kl 15 Möte i Närvilä, Kurt Enlund.
MÅ 10.12 kl 14.30 Sorgegrupp i Tararant, Nygård.
TI 11.12 kl 17.30 Syjunta i Allkristna bokhandeln, Packhusgatan 9, Laakso. Servering à 3.50 e. Kl 18 Unga vuxna på Backstage. Kl 19 Prayingpoint i Brasrummet. Kl 19 Öja karagrupp och Korplaxgruppen i Öja bykyrka, Rolf Lidsle, Korplaxgruppens avfärd från Kyrkbacken kl. 18.30.
ON 12.12 kl 8 Bön i förrättningskapellet. Kl 9 Jultablå för barn i sockenkyrkan. Kl 10.30 Jultablå för barn i stadskyrkan. Kl 14 Andakt i Emeliehemmet, Nygård, Församlingskören, Smedjebacka. Kl 17 Tvåspråkiga karagruppens julmiddag i Kung´s Kitchen, Långbrogatan 23. Anmälan senast 10.12 till Lazarus Noon, tfn 044 5814 764. Kl 18 Andakt i Dalhemmet, Silfverberg.
TO 13.12 kl 9.30 Dagklubbarnas julfest i Mikaelsalen, blåa och röda gruppen. Kl 12 Silverlänken i Annasalen, julmiddag, ÖT:s Lucia, Stenberg, Klingenberg, Anders Kankkonen, Siv och Göran Löfqvist. Kl 13.30 Dagklubbarnas julfest i Mikaelsalen, gröna och gula gruppen. Kl 15.15 Andakt i Pettersborg, Nygård. Kl 18 Luciakröning i stadskyrkan. Kl 18 Nattvard i Katarinegården, Silfverberg.

Samtalstjänst tfn 0400 221 190 varje kväll kl 20–23. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.
Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning må-fre kl 8-12, tfn 050 3147 464.

 

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång