Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!

Karleby svenska församling 18.10 - 24.10.2018

Reformationsdagen Trons grund
Gud glömmer inte sitt folk utan ger kyrkan tider av förnyelse. Han sänder
människor som kallar oss tillbaka till grunden för vår kristna tro, till Bibeln och
till förkunnelsen om den rättfärdighet som vi äger genom tron.

GUDSTJÄNSTER söndagen den 21 oktober
Kl 10 Högmässa i sockenkyrkan, liturg och predikant Silfverberg, kantor Hannes Uunila. Konfirmandgrupp 3 deltar. Efteråt kyrkkaffe.
Kl 10 Tvåspråkig högmässa i stadskyrkan, liturger Jouni Sirviö och Per Stenberg, predikant Heikki Myllyniemi, kantor Tuomo Viherjuuri, musik Vaskiyhtye, välsignelse av nya anställda inom samfälligheten.
Kl 12 Högmässa i stadskyrkan, liturg och predikant Nygård, kantor Laitinen, sång Lisette Nygård, gitarr Magnus Nygård. Rad. Radio Dei 91,8 MHz. Kyrkfarstukaffe.
Kl 12 Gudstjänst i Öja bykyrka, liturg och predikant Silfverberg, kantor Hannes Uunila.

Texter: Jer.17:5-8, Rom. 10:12-18, Matt. 5:13-16.
Psalmer: 169, 147:2-4, 154, 900, 253, 217, 145 (stadskyrkan).
Kollekt: SLEF:s missionsarbete.

Verksamhet under veckan

TO 18.10 kl 12 Silverlänken i Annasalen, lunch, Tor-Erik Store, Siv och Göran Löfqvist, Anders Kankkonen, Klingenberg. Kl 15.15 Andakt i Pettersborg, Nygård. Kl 18 Torsdagssamling i Brasrummmet, Tomas Klemets.
LÖ 20.10 kl 10-12 Karabrunch i Mikaelsalen, Nygård. Kl 18 Crosspoint i Övre salen, Hemlängtan, undervisning Viktor Asplund, Helena Björklund, lovsång Praiseland, förbön, barnmöten, simultantolkning till finska. Jatkot på Backstage för ungdomar.
SÖ 21.10 10 kl 9.30 Konfirmandgrupp 3 samlas i Kyrkbackens församlingshem. Kl 15 Möte i Närvilä, Kurt Hjulfors.
TI 23.10 kl 13 Missionssyförening i Brasrummet.
ON 24.10 kl 8 Bön med nattvard i förrättningskapellet. Kl 19 Bibelsitscafé i Mikaelsalen. Kl 19 Tvåspråkig karasamling i Fållan, Rom 8, Heikki Niemelä, bastu 17-19 och 22.
TO 25.10 kl 14 Andakt på Furuåsen, Nygård, Klingenberg. Kl 18 Andakt i Katarinegården, Stenberg. Kl 18 Torsdagssamling i Brasrummmet, Silfverberg. Kl 18.30 Inspirationskväll i Mikaelsalen, Nyfiken på ideellt arbete?, författarna Madeleine de Jong och Johanna Wahlgren. 

Samtalstjänst tel 0400 22 11 90 varje kväll kl 20-23. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.
Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning må-fre kl. 8-12, tfn 050 3147 464.

DÖPTA
Lucas Viktor Melving Ahlö, Eliah Leonel Hansson, Alisa Eivor Maria Häivälä, Vilma Aava Emilia Väätäjä.

JORDFÄSTA
Saara Anita Hägg 83 år.

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång