Verksamhet

Församlingens verksamhet

Gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva.

För att uppfylla denna uppgift har församlingen verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, från nyfödda barn till pensionärer, från familjer med barn till ungdomar och unga vuxna. Människorna samlas i församlingen för att be, sjunga, träffa andra människor, leka eller delta i olika evenemang.

Mera om församlingens verksamhet finns nedan och under rubrikerna till vänster. Kom med!

Karleby svenska församling 19.9.- 25.9.2019

Femtonde söndagen efter pingst Tacksamhet
Jesus gjorde gott mot alla utan åtskillnad, framför allt mot dem som andra hade övergett. Av dem som han hjälpte var det inte alla som tackade Honom och bekände sin tro på Honom, andra stördes av att Jesus inte handlade så som de skulle ha önskat.

Gudstjänster söndagen den 22 september
Kl 10 Tvåspråkig festmässa med nyinvigning av sockenkyrkan. Stenberg, Jouni Sirviö, Erkki Huuki, Hans Häggblom, Kyrkokören, Kaarlelan kirkkokuoro, kantorskören. Rad. Radio Dei 91,8 MHz kl 12
Kl 18 Kvällsmässa i Öja bykyrka, liturg och predikant Silfverberg, kantor Sten, församlingskören, Sonja Smedjebacka.

Texter: Jes. 38:16-20, Ef. 5:15-20, Luk. 17:11-19.
Psalmer: 287, 307, 182, 221, 303.
Kollekt: Finska bibelsällskapet r.f. (sockenkyrkan), Diakonin i den egna församlingen (Öja bykyrka).

Verksamhet under veckan
TO 19.9 kl 14 Andakt på Furuåsen, Stenberg, Sten. Kl 18 Torsdagsgruppen i Brasrummet, Kristian Nyman. Kl 19 Kvinnosamling i Öja bykyrka, Gudsbild och självbild, Erica Nygård, kvinnogrupp från Larsmo.
LÖ 21.9 kl 18 Crosspoint i Övre salen, Från kaos till ro, Joakim Välitalo, Jonas Heinola, Marius Myhres lovsångsteam, förbön, barnmöten, tolkning till svenska och engelska. Konfirmandgrupp 1 deltar. Kl 19 Karlebynejdens Fridsförenings tvåspråkiga möte i stadskyrkan. Kl 21.30 Aftonandakt på Kalvholmen i samband med hjälpledarweekenden.
SÖ 22.9 kl 12 Söndagsskolan startar i Mikaelsalens övre våning. Kl 15 Möte i Närvilä, Jorma Aspegrén.
TI 24.9 kl 13 Missionssyföreningen i Brasrummet startar. Nya och tidigare medlemmar välkomna med! Kl 19 Tjejkväll i Tararant, Frida Laakso.
ON 25.9 kl 14 Andakt i Emeliehemmet, Silfverberg, Laitinen. Kl 19 Bibelcafé i Mikaelsalen. Kl 19 Tvåspråkiga karagruppen i Fållan, Hes. 4, Sven Nyman.
TO 26.9 kl 12 Silverlänken i Annasalen, lunch, Peter Kankkonen, Laitinen, Anders Kankkonen, Siv och Göran Löfqvist.  Kl 15.15 Andakt i Pettersborg, Silfverberg. Kl 18 Andakt i Katarinegården, Stenberg.

Samtalstjänst
tfn 0400 221 190 varje kväll kl 20–23. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.
Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning tfn 050 3147 464 må kl 8–12, ti kl 10–12, on–fr kl 8–12.

LYSNING
Ottilia Tea Amanda Brandt och Niko Kristian Svenfelt

DÖPTA
Lumi Helmi Adéle Leppiniemi, Colin Aaron John Root

 

Hitta oss på Facebook

Kolla här vad som är på gång