Bibel-, samtals- och bönegrupper

Bibel-, samtals- och bönegrupper

I församlingen samlas många bibel-, samtals- och bönegrupper. Om du är intresserad av någon grupp kan du kontakta gruppens ledare eller kontaktperson. Du kan också kontakta någon av de anställda, så kan de föreslå en grupp som passar dig.

  • Lovsångsdansgrupp måndag jämna veckor kl. 18.30 i Mikaelsalen. Kontaktperson Annett Häggblom, tfn 0500 665 991.
  • Såka bönegrupp varannan måndag i olika hem. Kontaktpersoner Kristina och Börje Nordlund, tfn  06 8229 054.
  • Bibelsits-cafe i Mikaelsalen onsdagar kl. 19-20.30, fr.o.m. 26.9.2018.
   Kontaktpersoner: Erica Nygård, 050 5375 000, Mathias Sjöberg, 050 3589 261, Tuija & Tom Nygård, 050 314 7320

Grupper för män
 • Kalvholmens karagrupp en torsdag kväll i månaden kl. 19-22. Ledare Tom Tiainen, tfn  06 8225 747.
 • Korplaxgruppen var tredje måndag kl. 19 i Tararant. Ledare Bjarne Hedström, tfn 040 8224 634.
 • Måndagsgruppen varannan måndag kl. 14 i Tararant, Kyrkbackens församlingshem. Ledare Alf Lindfelt, tfn 06 8301 193.
 • Närvilä karasamlingar varannan torsdag kl. 19
 • Tvåspråkig karagrupp onsdagar kl 19 i Fållan. Bastu kl. 17-19. Program 19-22. Ledare Lazarus Noon, tfn 044 5814 764. Obs! Gruppen samlas på torsdagar under sommaren!
 • Öja karagrupp tisdag kväll kl 19 två ggr/mån. Ledare Hjörvald Sundkvist, tfn  06 8340 592.


Grupper för kvinnor

 • Bibel- och bönegrupp varannan fredag kl. 14 i Brasrummet. Ledare Inger Jansson, tfn  044 2773 226.
 • Bibel- och bönegrupp varannan måndag 18.30-20.30. Kontaktperson: Erica Nygård, tfn 050 537 5000. 
 • Kvinnogrupp i Öja samlas sporadiskt. Ledare Stina Asplund, tfn  06 8340 770.
 • Flickornas bönegrupp tisdag kl. 19 i Fållan. Ledare Linnéa Nygård, tfn 045 2334 252 och Maria Store.


Grupper som utannonseras regelbundet

- deltagarna varierar i större utsträckning

 • Morgonbön i förrättningskapellet måndagar kl. 8-9. Ledare Jan Nygård, tfn 050 3147 312.
 • Prayingpoint varannan tisdag kl. 19-20 i Mikaelsalen eller Fållan. Ledare Jukka Ritola, tfn 0400 522 693.