Crosspoint

Crosspoint - Vision och mål

Crosspoint

Crosspointkvällarna består av lovsång, undervisning, möjlighet till förbön och möjlighet att dela med sig av vad Gud lagt på ens hjärta. Det ordnas särskilt program för barn i skolåldern. Kvällarna avslutas med servering.

Huom! Illoissa on simultaanitulkkaus suomen kielelle.

Crosspoints vision är att vi, alla som deltar, skall bli utrustade och uppmuntrade att leva som Jesu lärjungar i vårt vardagsliv. Genom att ta lärjungaskapet på allvar blir vår främsta uppgift att göra nya lärjungar.
Jesus sade: "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er." (Matteus 28:19-20).
Vi vill alltså nå ut till nya människor och vi vill lära dem/oss att "hålla allt vad Jesus har lärt" oss. 

Just DU är hjärtligt välkommen med på Crosspoint! Kolla årets Crosspointkvällar här: 

Crosspoint 2019

 


 

 

 

 

 

Du hittar Crosspoint också på Facebook och Instagram.