Lettlandshjälpen

Lettlandshjälpen

Karleby svenska församling har två vänförsamlingar i Lettland som man stöder:

Rezekne lutherska församling Lettlands folk upplever en svår ekonomisk nedgång. Församlingen i Rezekne bedriver bl.a. diakonal verksamhet.

Kristian Davids skola i Grostona, Madona - kontaktperson pastor Valdis Strazdins.
I Madona församling verkar Kristian Davids skola med elever i årskurs 1-9. Skolan tillhör den Herrnhutiska Brodergemenskapen och den bedriver ett jordbruk.

En arbetsgrupp leder Lettlandsarbetet bestående av kaplan Jan Nygård, Carola Kankkonen, Maria Wiik-Kortell, Gustav Kortell, Erica Nygård, Esa Tiainen, Tomas Enlund och Peter Bäck


 


 


Vårt Lettlandskonto:

FI81 2011 1800 1498 83,
BIC-kod NDEAFIHH


Kristian Davids skola fungerar som en kommunitet.