Verksamhet

Pensionärssamlingar

Silverlänken för pensionärer och andra intresserade samlas i Kyrkbackens församlingshem kl. 12 med inledande matservering och efterföljande program en torsdag per månad. Eftersom Silverlänken är församlingens verksamhet, behöver man inte vara medlem i någon pensionärsförening för att vara med.

Stödgrupp för närståendevårdare.

Väntjänst - kunde den vara en uppgift för dig? Det finns ett stort behov av vänner, både yngre och äldre, män, kvinnor och ungdomar.

Sorgegrupper ordnas några per år. Inbjudan sker per brev och annons.

För mer information om de olika grupperna; kontakta diakoniarbetarna

Ståhl Annette

Diakon

Classes Diakoniarbete
Gsm 050 3147 331
Email

Laakso Frida

Diakon

Classes Diakoniarbete
Tfn 050 3147 286
Email