Frivilligt arbete

Vill du vara med och göra frivilligt arbete i församlingen?

Här finns en lista på vilka uppgifter som finns och vem du kan kontakta om du är intresserad att delta:

Församlingsfadder

I samband med dopet kan man önska att få en församlingsfadder till sitt barn. Församlingsfadderns uppgifter är att be för barnet och hela familj, och att besöka familjen. Besöken görs efter dopet och i samband med 1:a, 2:a, 3:e och 4:e årsdagen av dopet. Församlingsfaddern fungerar också som en kontaktlänk mellan familjen och församlingen.

kontaktperson Anne Silfverberg, tfn 050 3147 227

Gudstjänstmedhjälpare

Värdar, textläsare, nattvardsassistenter och kyrkfarstukaffekokare behövs i sockenkyrkan.
Kontaktpersoner Eva Häggblom, tfn 050 4146 902, och Jan Nygård, tfn 050 3147 312.

Ovannämnda medhjälpare behövs också i stadskyrkan.
Kontaktpersoner Brit Stenman, tfn 050 304 4290, och Peter Silfverberg, tfn 050 3147 313.

Lettlandshjälpen

En arbetsgrupp ordnar olika tillfällen för att samla in medel till Lettlandshjälpen. Hör av er om ni vill hjälpa till!

Kontaktperson Jan Nygård, tfn 050 3147 312.

Missionsarbete

Församlingen understöder missionärer i olika länder, som är utskickade via Finska missionssällskapet, Evangeliföreningen, Folkmissionen och Såningsmannen. Dessutom jobbar flera ungdomar med kortvarigt missionsarbete t.ex via Ungdom med Uppgift. Vill du vara med och stöda t.ex. genom att gå med i någon grupp som arbetar för missionen?

Kontaktperson Jan Nygård, tfn 050 3147 312.

Musiklivet

Är du intresserad av att medverka som körsångare i enskilda projekt eller regelbunden körverksamhet? Eller vill du medverka i en försångargrupp på läktarna under gudstjänsterna? Det gäller psalmer och liturgi och gruppen samlas en halv timme före. Du kan anmäla intresse som enskild men också som grupp, dvs du tar med dig en grupp.

Kunde du tänka dig att dela ut program eller sälja program under konserter och andra musiktillfällen?

Eller är du intresserad av medverka i någon andakt på Emeliehemmet eller Furuåsen med musik eller sång?

Kontaktperson Kristina Klingenberg, tfn 050 3147 317