Gudstjänster

Gudstjänster

Karleby sockenkyrka vanligtvis sön- och helgdagar kl. 10. Ca en gång i månaden i stället familjegudstjänst i Anders-salen kl 11. Se kalendern och följ annonseringen.

Gamlakarleby stadskyrka vanligtvis sön- och helgdagar kl. 12. Ca en gång i månaden Mikaelsmässa i Mikaelsalen kl 11. Se kalendern och följ annonseringen.

Öja bykyrka  ca en gång i månaden. Se kalendern och följ annonseringen.

Gudstjänsten radieras via Radio Deis Kronobyfrekvens 104,3 MHz varje söndag kl 12. 

Gudstjänsten på nätet
Ifall du inte har möjlighet att komma till kyrkan kan du lyssna till gudstjänsten också på nätet från Karleby sockenkyrka kl 10 och från Gamlakarleby stadskyrka kl 12.

Nattvardsbröd och -vin
Vid nattvarden i Gamlakarleby stadskyrka, Karleby sockenkyrka och Yxpila kyrka finns det både nattvardsbröd som är framställt av vete och på skilt fat glutenfritt bröd.

Vill du ha glutenfritt nattvardsbröd, kan du begära det av nattvardsutdelaren. Ett annat alternativ är att du tar med en lapp med texten "glutenfri" ­(finns längst bak i kyrkorna) då du kommer till kyrkan och visar upp den till nattvardsutdelaren.

Nattvardsvinet innehåller alkohol. Ifall du vill ha alkoholfritt vin är det bäst att meddela kyrkvaktmästaren om saken redan innan gudstjänsten börjar.