Bli vän med en invandrare

Bli vän med en invandrare

Vänfamiljerna utgör ett viktigt stöd för invandrarna vid anpassningen till det finska samhället. Vänfamiljerna kan hjälpa i praktiska ärenden och med att göra vardagslivet bekant. Via dem kan invandrarna få kontakt med människor och hitta vänner i det nya landet, och dessutom träna på det nya språket.

Vartannat år anländer ett trettiotal flyktingar till Karleby. Nya vänfamiljer, som kan som kan vara till hjälp redan vid mottagandet, behövs.

Ta kontakt om du vill bekanta dig med nya människor och kulturer samt vara med och hjälpa invandrare som anländer till Finland att anpassa sig.

Haponen Natalia

Maahanmuuttajatyöntekijä, Multicultural work

Classes Invandrararbete
Gsm 050 3147 461
Email