Internationella grupper

Internationella grupper

Kvinnornas bibel- och bönegrupp tisdagar kl 18-21 vid Björkkorset (Ekorrgatan 29).
Women's prayer and bible group on Tuesdays at 6 p.m. at Koivuristi (Oravankatu 29)

Flickornas samling (från 15 år uppåt ) i hemmen varannan onsdag.
Girls meeting every other Wednesday in homes.

Internationella karasamling torsdagar kl 17 vid Björkkorset (Ekorrgatan 29).
Men's action & fellowship group on Thurdays at 5 p.m. at Koivuristi (Oravankatu 29).

Arabiskspråkig söndagsskola torsdagar kl 18 vid Björkkorset (Ekorrgatan 29).
Sunday School on Thursdays at 5 p.m. at Koivuristi (Oravankatu 29).

Barnens Donkkis en gång i månaden i Yxpila kyrka (Aftonrodnadsvägen 1)
Action for kids once a month at Ykspihlaja church (Iltaruskontie 1).

Ryskspråkig söndagsskola onsdagar kl 18 vid Björkkorset (Ekorrgatan 29).
Russian Sunday School on Wednesdays at 6 p.m. at Koivuristi (Oravankatu 29).

Internationell ungdomskväll en gång i månaden, fredagar kl 18 vid Björkkorset (Ekorrgatan 29).
International youth evening once a month on Friday at 6 p.m. at Koivuristi (Oravankatu 29).

Arabiskspråkig samling söndagar kl 14-16 vid Björkkorset (Ekorrgatan 29).
Arabic meeting on Sundays at 2 p.m. at Koivuristi (Oravankatu 29).

Karenskspråkig samling söndagar kl 12.30 i Pikkusali.
Kareni meeting every other Sunday at 12.30 p.m. at Pikkusali.

Ryskspråkig samling söndagar kl 16.30 vid Björkkorset (Ekorrgatan 29).
Russian meeting on Sunday at 4.30 p.m. at Koivuristi (Oravankatu 29).

Internationell mässa söndagar kl 14 en gång i månaden
International Sunday Service on Sunday at 2 p.m. once a month.

Crosspoint varannan lördag kl 19 i Gamlakarleby stadskyrka (Västra kyrkogatan 12). Tolkning till engelska och finska.
Crosspoint every other Saturday at 7 p.m. at Kokkola church (Läntinen kirkkokatu 12). Translation (in headphones) into English and Finnish.

Haponen Natalia

Maahanmuuttajatyöntekijä, Multicultural work

Classes Invandrararbete
Gsm 050 3147 461
Email