Mission

Mission

Mission är alla församlingsbors gemensamma uppgift att i handling och ord vittna om Guds kärlek i Jesus Kristus.

Kaplan Jan Nygård är församlingens missionsansvariga teolog. Han leder arbetet för missionen tillsammans med Åsa Tylli, tfn 050 3147 311 och missionsdirektionen. Kontakta gärna Jan eller Åsa om du har frågor, idéer eller kommentarer.

Till direktionen hör Anders Kankkonen, ordf., Kurt Hjulfors, Hanna Häggblom, Sonja Lindgren, Carina Nilsson, Anders Nyberg och Gunilla Wiklund-Andersson. Suppleanter är Håkan Björkström och Bjarne Hedström.  

Nygård Jan

Kaplan

Classes Församlingsarbete Mission
Gsm 050 3147 312
Email

 

Lindqvist Miia

Missionssekreterare

Classes Mission
Gsm 050 3147 263
Email


Då gick Jesus fram till dem
och talade till dem:
"Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar intill tidens slut" .
Matt 28:18-20