Missionärer/Projekt

Missionärer och missionsprojekt

För närvarande stöder vår församling följande missionärer:

Magnus Dahlbacka
konsult i bibelöversättningsarbet i Kenya
SLEF

 
     

Anna-Lena Särs
ungdomsarbete
i Senegals lutherska kyrka
FMS

Anna-Lena Särs nyhetsbrev maj 2017
 Anna-Lena Särs nyhetsbrev dec. 2019

   

Joel Norrvik
missionär bland mongoler
Såningsmannen

 
     

Familjen Christina och Andrej Heikkilä 
Ingermanland
Ryssland, FMS
Familjen Heikkiläs nyhetsbrev maj 2017
Familjen Heikkiläs nyhetsbrev juni 2019
Familjen Heikkiläs nyhetsbrev nov. 2019

 

Håkan och Judy Granberg
Hong Kong
FMS
Familjen Granbergs nyhetsbrev mars 2019
Familjen Granbergs nyhetsbrev nov. 2019

   


FMS = Finska Missionssällskapet
SLEF = Svenska Lutherska Evangeliföreningen  

 

 

 

Församling stöder följande missionsprojekt:

• SAT- 7 Kristen satellit-TV till Arabvärlden, FMS
• Folkmissionens bibelöversättningsarbete i Bortre Asien
• SLEF:s församlingsarbete i Främre Asien 

Lettlandsarbete

En arbetsgrupp leder Lettlandsarbetet bestående av kaplan Jan Nygård (ordf.), Peter Bäck, Carola Kankkonen,  Gustav Kortell, Maria Wiik-Kortell, Erica Nygård, Tomas Enlund och Gunilla Wiklund-Andersson.

Arbetsgruppen arbetar för:
• Kristian Davids skola i Madona. Denna är en kristen skola med elever från åk 1-9. Skolan fungerar som en kommunitet.
• Rezekne lutherska församling i Rezekne.

Du kan stöda Lettlandsarbetet genom att betala in på kontot FI81 2011 1800 1498 83. Skriv "Karleby svenska församlings Lettlandsarbete" i medelandefältet.