Vad kan jag göra

Vill du stöda missionsarbetet?

Ifall ni vill stöda missionsarbetet i församlingen, kan bidrag inbetalas på följande konto: Andelsbanken FI63 5162 0010 0016 52. I meddelandefältet skrivs ”Missionsarbetet i Karleby svenska församling 1022600001” samt vilka missionärer/missionsprojekt man önskar understöda.

Besök gärna de här adresserna för mera information:

Finska Missionssällskapet
Svenska Lutherska Evangeliföreningens Kenyamission
Folkmissionen
Såningsmannen

Be gärna för våra församlingsmissionärer och missionsprojekt!