Musik och konserter

MUSIK - ett redskap för evangeliet

Sången och musiken är en viktig del av församlingslivet och vi ser gärna att just du är med och berikar musiklivet. Det finns sång- och musikgrupper för yngre och äldre, musiktillfällen och konserter att lyssna till. Sången och musiken vid gudstjänster och förrättningar är också en viktig del av församlingens liv.

 

Har du frågor gällande musikarbetet kan du kontakta församlingens två kantorer.

Laitinen Martti

Kantor

Classes Musik
Gsm 050 3147 316
Email

Sten Johan

Kantor

Classes
Gsm 050 3147 276
Email

Församlingen har ett digert utbud av konserter. Aktuella konserter hittar du i konsertkalendern.