Musik vid dop, vigsel, begravning

Musiken vid dop, vigsel, begravning

Musiken är en naturlig del av de kyrkliga förrättningarna. Musiken kan i samband med en vigsel eller ett dop uttrycka glädje och tacksamhet, medan musiken t.ex. under en jordfästning kan underlätta sorgearbetet samt stämma till eftertanke.

I samband med de kyrkliga förrättningarna (vigsel, dop, begravning) sjungs psalmer ur psalmboken. Genom psalmsången kan de närvarande aktivt delta med sin sång eller genom att följa med i texten som sjungs. I psalmboken finns särskilda dop-, vigsel- och begravningspsalmer, men även andra psalmer kan användas.

Vid vigsel och begravning spelas vanligen orgelmusik i början och slutet av förrättningen. Även annan musik, såsom sång och instrumentalmusik, kan förekomma.

Kantorn är ansvarig för musiken vid förrättningarna. Om man har speciella önskemål angående musiken bör man i god tid diskutera med kantorn antingen per telefon eller i samband med ett personligt möte. Vid valet av sång och musik skall man ta hänsyn till att förrättningarna sker i kyrkorummet inför Guds ansikte. Sångerna som sjungs bör alltså ha sakrala texter och även musiken bör lämpa sig för kyrkorummet.

I samband med t.ex. vigslar kan alltså andliga sånger framföras medan mer profana kärlekssånger sparas för bröllopsfesten efteråt. Kontakta gärna kantorerna ifall du undrar över något angående förrättningsmusiken!

Några praktiska råd angående vigselmusiken och vigselpsalmerna:

Utgångsmusiken kan gärna vara lite längre än ingångsmusiken så hinner alla ut under musik. Förutom vigselpsalmer (235, 236, 464) kan man också sjunga sommarpsalmer (t.ex. 535, 539, 540), lovpsalmer (285, 286, 289, 292, 294, 296, 307, 450, 451 etc.) eller ungdomspsalmer (495, 496).

 

 

Här nedan kan du lyssna till några exempel på lämplig vigselmusik.

Musiken är inbandad i Karleby Sockenkyrka med Christian Ahlskog vid orgeln. Obs! Alla dessa stycken hör inte till repertoaren hos varje kantor inom Karleby kyrkliga samfällighet. Man kan därför inte bestämma sig för ett visst orgelstycke utan att först samtala med den egna kantorn.

Bach: Preludium Ess-dur

H. Purcell: Trumpet tune

Bach: Preludium C-dur

J. Clarke: Trumpet voluntary

J.H. Roman: ur Drottningholmsmusiken

C. Teilman: Festmarsj

Bach: Preludium F-dur

C.S. Lang: Tuba tune

T. Dubois: Toccata G-dur

Mendelssohn: Bröllopsmarsch
(Gamlakarleby stadskyrka)