Musiklivet i församlingen

Musiklivet i församlingen

I församlingen verkar olika körer och sång - och musikgrupper bl.a kyrkokören, barnkören , Paletten , Blåsorkestern, församlingskören.

Tillfälliga sång- eller musikensembler tillsätts ofta i samband med konserter eller gudstjänster. Hör av dig om du är intresserad av att delta.

PsalmMedaljeSkoj-kampanjen pågår fortfarande. Intresserade skolor kan kontakta någon av församlingens kantorer. Det är också möjligt att besöka orgelläktaren och få orgelpresentation av kantorn för olika grupper.

Laitinen Martti

Kantor

Classes Musik
Gsm 050 3147 316
Email

Sten Johan

Kantor

Classes
Gsm 050 3147 276
Email