Orgeln i Marie förrättningskapell

Orgeln i Marie förrättninskapell

Orgeln i Marie förrättninskapell

Gustav Normann 1879, 16/II Marie kapell.

Restaureringen med rekonstruktion av orgeln gjordes 2016–2017 av orgelbyggarna Olev Kents och Martti Porthan. Den senare stod för intoneringsarbetet.

Orgelns disposition:  
   
I Man C-f''' II Man C-f'''
Bordun 16' Traversfloete 8'
Principal 8' Viola di Gamba 8'
Gemshorn 8' Flauto Dolce 4'
Gedact 8'  
Prestant 4' Ped. C-c'
Hohlfloete 4' Subbass 16'
Quinte 2 2/3' Principal 8'
Octave 2' Violon 8'
Mixtur 3f  
Trompete 8' Cymbelstern
   
  Man. Coppel
  Ped. Coppel


I Karleby finska och svenska församlingar finns fyra piporglar; i Gamlakarleby stadskyrka, Karleby sockenkyrka, i Yxpila kyrka och i Marie kapell.

De två huvudorglarna; Åkerman & Lund 2002, 50/III i stadskyrkan och
TH. Frobenius og Sønner 1958, 35/III i sockenkyrkan. Båda orglarna är i flitigt bruk.

 Spelbordet