Körer för alla åldrar

Körer för alla åldrar

Körerna inleder höstterminen!

Kyrkokören 20.9 kl 18.30 i Annasalen
Barnkörgrupperna 26.9 vid Villa skola ( musiksalen )

  • Grupp I  ( årskurs 1- 3 )  kl 13
  • Grupp II  ( årskurs 4 - 6 ) kl 14

Paletten inleder 6.9 kl 18 i Annasalen
Församlingskören 6.9 kl 15.30 i Annasalen 

Kyrkokören

Gamlakarleby-Karleby kyrkokör övar tillsammans och verkar i båda kyrkorna. Koristerna berikar gudstjänstlivet i församlingen och får samtidigt själva en djup inblick i kyrkoårets växlingar och högtider.

Vi sjunger ungefär en gång i månaden i en högmässa/gudstjänst. Körerna besöker vårdhem, sjunger för mission och diakoni och medverkar i olika konserter. I körernas verksamhetsplan ingår körutfärder och andra resor.

Ta kontakt med kantorerna ifall du inte tidigare sjungit i kyrkokör och är intresserad av att delta. Kantorerna kan informera mera om körernas program och repertoar. Det är också möjligt att göra studiebesök, kom gärna med på någon övning för att prova på!

Kyrkokören övar på onsdagkvällar.
Onsdagar kl 18.30 - 20.00 ( 20.15 ) .

 

Välkommen med!
Körledare Kristina Klingenberg

0503147317

 

Barnkören

Vi sjunger gammalt och nytt, svängigt och lugnt, om det som finns i Guds värld. Vi träffas i Villa skolas musiksal på tisdagar i tvä grupper, kl 13 och 14. Start  26.9. 

Körledare Fanny Sjölind, tel.  050 3210 512

Välkommen med!

  

 

 

Församlingskören 

 

övar  på tisdageftermiddagar. Kontakta Sonja Smedjebacka, tfn 050 331 1468  eller sonja.smedjebacka (at) evl.fi för att få tiderna.

Paletten

övar tisdagar kl. 18.30 i Anna-salen, Kyrkbackens församlingshem. Körledare Ingmar Byskata, tfn 044 2798 184

Klingenberg Kristina

Kantor

Classes Musik
Gsm 050 3147 317
Email

Laitinen Martti

Kantor

Classes Musik
Gsm 050 3147 316
Email