Hälsningar från Senegal på Silverlänken

Efter ett uppehåll på ett halvt år startar Silverlänken igen den 24 september kl.12.00 i Anderssalen, Kyrkbackens församlingshem. Dagens gäster är Mona och Bengt Häggblom, som har färska hälsningar från Senegal. De har under senaste vinter varit engagerade i olika uppgifter där, bl.a. som värdar åt en grupp gymnasieelever från Österbotten då dessa bekantat sig med landet och kulturen. Paret Häggblom har varit missionärer i Senegal på 1980 och -90-talet, och de har efter det besökt landet många gånger. De kommer att visa bilder och berätta om sitt engagemang där. Övriga medverkande under samlingen är Siv Löfqvist, Peter Silfverberg och Johan Sten.

För att Silverlänken-samlingen skall kunna genomföras på ett så tryggt sätt som möjligt, är det viktigt att varje deltagare respekterar och följer rekommendationerna om säkerhetsavstånd, samt undviker onödig fysisk kontakt  så som t.ex. att skaka hand. Det är också viktigt att man deltar i samlingen endast om man är helt frisk, samt att man håller god hand- och hosthygien. Maten betalas inte i samband med lunchen, utan i stället bärs en frivillig avgift upp i en korg vid utgången i slutet av samlingen. Det rekommenderas att man har med jämna pengar enligt vad man önskar ge. Ett eventuellt överskott går till församlingens diakoniarbete. (Lunchens pris är ca 10 euro.)

För att bättre kunna förutse mängden deltagare och kunna beakta säkerhetsåtgärder, vill vi ha en preliminär förhandsanmälan senast måndagen den 21.9. Anmälan görs till Annette Ståhl, tfn 050 3147 331. Deltagarantalet kan – på inrådan av ortens smittskyddsläkare - vid behov behöva begränsas. Anmälningen är inte bindande. Om man känner sig sjuk skall man med låg tröskel och också på kort varsel avboka sitt deltagande.

 

Silverlänken 24.9 kl 12 i Anderssalen i Kyrkbackens församlingshem, gäster Mona och Bengt Häggblom.

Mona och Bengt Häggblom. Foto: privat