Jesus bland molnen.VinterOas i Karleby 3-5.2.2023

i Karleby sockenkyrka och Karleby församlingshem

Huvudtema: Förbli i Jesus
Huvudtalare: Dan Sarkar, Sverige
Arr. Oasrörelsen i svenskfinland r.f. och Karleby svenska församling
 

Fredag 3 febuari

19.00 Kvällsmöte i Karleby sockenkyrka
    Förbli i mig, så förblir jag i er.
    • Dan Sarkar • Victoria och Viktor Asplund, sång • Kurt Nyman, vittnesbörd • Mötesledare: Kurt Hjulfors
    Kvällsté Anderssalens café i Karleby församlingshem

Lördag 4 februari

13.00 Bibelstudium i Anderssalen, Karleby församlingshem 
    Förbli i mig, då bär du frukt. 
    • Dan Sarkar • Mötesledare: Johan Jansson 

14.30 Servering i Karleby församlingshem

15.30 Parallellprogram
    1. Vardagskristendom. 
    Moderator: Heidi Sundström. Panel: Eva Ek, Solveig Jansson, Folke Lassila, Viktor Metsäranta. Plats: Anderssalen, Karleby församlingshem
    2. Bryt er ny mark! – Tid att söka Herren.
    Jan Nygård och Max-Olav Lassila. Plats: Karleby sockenkyrka

17.00 Middag i Anderssalens café, Karleby församlingshem

18.00 Kvällsmöte i Karleby sockenkyrka 
    Förbli i mig, så växer du till. 
    • Dan Sarkar • Anna Finell, vittnesbörd • Paletten • Emilia och David Lövsunds gäng • Mötesledare: Niklas Kankkonen

19.30 Kvällsté i Karleby församlingshem

21.00 Ungdomskväll i Karleby sockenkyrka
    Förbli i mig, då är du trygg. 
    • Dan Sarkar • Heidi Sundström m.fl.

Söndag 5 februari

10.00 Familjemässa i Karleby sockenkyrka
    Förbli i mig- Jesus, världens ljus. 
    Predikan: Oasrörelsens ordförande Daniel Norrback. 

11.30 Lunch i församlingshemmet

13.00 Avslutningsmöte i Karleby sockenkyrka 
    Förbli i mig, så håller du ut.
    • Dan Sarkar, predikan • Juliana och Johan Sten, sång 
    • vittnesbörd • Mötesledare: Peter Silfverberg

Mötena från Karleby sockenkyrka streamas och sänds på Karleby sockenkyrkas YouTube-kanal:
www.youtube.com/@kaarlelankirkkokarlebysock5962


BarnOas för barn i skolåldern 
på lördag kl. 13.00, 15.30 och 18.00 
i Annasalen, Karleby församlingshem

Program för barn under skolåldern 
på lördag kl. 13.00, 15.30 och 18.00 
i Helenasalen, Karleby försasmlingshem

Läs mer på www.oas.fi

Dan Sarkar är huvudtalare på VinterOas

 

Helgens huvudtalare är pastor Dan Sarkar. 54-åriga Sarkar är sedan 26 år präst i Broby i Skåne i sydligaste Sverige. Han har varit bibellärare på Glimåkra folkhögskola och har suttit i kyrkomötet ett par mandatperioder för Frimodig Kyrka.

- Jag har gett ut en bok Men då kom nåden springande, och håller nu på att närma mig slutskrivandet av nästa bok. Den kommer att handla om Gamla Testamentets krig, slaveri, offer, orenhetslagar och andra svåra saker som gör att vi kanske kallar det för Galna Testamentet?, berättar
Dan Sarkar.

- Jag har varit i Finland flera gånger och undervisat, senast på VårOasen 2022 i Kronoby – och ser väldigt mycket fram emot VinterOasen.

Andra medverkande är Larsmo församlings kyrkoherde Max-Olav Lassila och Karleby svenska församlings kaplan Jan Nygård.
Lassila och Nygård håller tillsammans ett parallellprogram kring ämnet Bryt er ny mark – tid att söka Herren, ett inlägg i den svåra tid kristenheten
lever i.
Ett annat parallellprogram hålls av flera lekmän kring ämnet Vardagskristendom.
Det blir lovsång och körsång samt även vittnesbörd av flera personer.
BarnOasen ordnar program för barn i skolåldern. Det blir också program för barn under skolåldern, samt en ungdomssamling på lördag kväll.

text: Jan Nygård