Henkilön tiedot

Tylli Åsa

Barnledare-missionssekreterare
050 3147 311
Karleby svenska församling
Barnarbete Mission