Förvaltning

Förvaltningen i Karleby svenska församling

Karleby svenska församling hör till Karleby kyrkliga samfällighet.
Samfälligheten omfattar sedan 1.1.2009 fem regionala församlingar:

  • Karleby finska församling 
  • Karleby svenska församling 
  • Kaustby och ja Ullava församling
  • Kelviå församling
  • Lochteå församling 

Församlingarna sköter om den andliga verksamheten

Församlingarna i samfälligheten är självständiga och sköter om den andliga verksamheten. 

  • För verksamheten svarar det folkvalda församlingsrådet vars ordförande är församlingens kyrkoherde.   
  • De olika arbetsområdena förvaltas av direktioner som väljs av församlingsrådet.

Samfälligheten ansvarar för ekonomin

Samfälligheten ansvarar för församlingarnas ekonomi samt fastigheterna och begravningsväsendet. Högsta beslutanderätten besitter gemensamma fullmäktige. Kyrkofullmäktige väljer gemensamma kyrkorådet som assisterar kyrkofullmäktige och förbereder ärendena för kyrkofullmäktigemötet.

Förtroendevalda till församlingsrådet och  den gemensamma kyrkofullmäktige väljs med församlingsvalet varje fjärde år.

De förtroendevalda som blev valda i församlingsvalet i november 2018 har sin mandatperiod 2019-22.
Följande församlingsval förrättas hösten 2022.

Förvaltninsorganisationen i Karleby kyrkliga samfällighet
Befolkningsstatistik