Direktionerna och ansvarsgrupperna

Direktionerna och ansvarsgrupperna 2015-18

Direktionen för diakoni

Maria Wiik-Kortell, ordf.
Lars Ahola
Tomas Enlund
Carolina Flink
Kerstin Peltonen
Sanna Jansson 
Tom Sundkvist 

Suppleanter: 
Harriet Store 
Matts-Johan Thylin.

Sekreterare:  
Annette Ståhl                

Direktionen för gudstjänst- och musikliv

Tom Nygård, ordf.
Benita Haals
Eva Häggblom
Lars-Johan Häggblom
Göran Löfqvist
Åsa Tylli

Suppleanter: 
Peter Jansson
Carina Nilsson, sekr. 

Direktionen för kristen fostran

Johan Kortell, ordf.
Erica Nygård, sekr.
Hillevi Bystedt
Emma Kurtén
Krister Lillas
Jesper Sundström
Björn Svenfelt 

Suppleanter: 
Lars-Johan Häggblom
Bodil Sjöberg.

Direktionen för mission

Anders Kankkonen, ordf.
Carina Nilsson, sekr.
Kurt Hjulfors
Hanna Häggblom
Sonja Lindgren
Anders Nyberg
Gunilla Wiklund Andersson

Suppleanter:
Håkan Björkström
Bjarne Hedström 

Direktionen för vuxenarbetet

Hillevi Bystedt, ordf.
Lolan Granqvist
Lars Junell
Elisabet Lindén
Matts-Johan Thylin

Suppleanter:
Margita Lukkarinen
Lars-Johan Häggblom

Sekreterare:
Per Stenberg

Ansvarsgruppen för Gamlakarleby stadskyrka 

Brit Stenman, ordf.
Lars-Johan Häggblom, sekr.
Eva-Maria Ahlskog
Daniel Ingerström
Johanna Ingerström
Kim Ventin  

Suppleanter:
Inger Jansson
Regina Tiainen

Ansvarsgruppen för  Karleby sockenkyrka

Eva Häggblom, ordf.
Ann-Charlotte Brandt, sekr.
Kurt Nyman
Jan-Erik Åkerblom
Majvor Harald
Gustav Kortell

Suppleanter:
Maria Björkmark
Håkan Hedström