Gudstjänster i radion / på webben

Gudstjänster radieras varje söndag

På Radio Deis Karlebyfrekvens 104,3 / 91,8 MHz hörs Karleby söndagsmagasin kl. 10-13.

Söndagsmagasinen börjar med Karleby finska församlings gudstjänst från Gamlakarleby stadskyrka kl. 10. Efter den sänds finskspråkigt program och - när det finns tid - musik också på svenska. Svenska församlingens gudstjänst radieras kl. 12 antingen som direktsändning från stadskyrkan eller som bandad sändning från sockenkyrkan.

Första söndagen i månaden hörs ett finskspråkigt program Hetki kanssasi mellan gudstjänsterna kl. 11.25.

Karleby söndagsmagasin produceras av Karleby kyrkliga samfällighet.

Man kan också lyssna till gudstjänsten direkt på dessa hemsidor.

Du kan lyssna till gudstjänster från olika församlingar i Karleby kyrkliga samfällighet via följande länkar:

Karleby svenska församling
Kokkolan suomalainen seurakunta
Kaustisen ja Ullavan seurakunta
Kälviän seurakunta
Lohtajan seurakunta 

De finskspråkiga programmen Hetki kanssasi kan man lyssna till (utan musik) även på dessa hemsidor.

Respons gällande radioprogrammen kan sändas till informatörer Eija Ahokangas och Mari Hautamäki som redigerar programmen.

Ahokangas Eija

Tiedottaja - Informatör

Classes Information
Gsm 050 3147 449
Email

Hautamäki Mari

Tiedottaja - Informatör

Classes Information
Gsm 050 3147 553
Email