Logotypen för Karleby svenska församling

Logotyp förenar församlingarna

En kompasslogo samt sloganen Kurs mot korset eller Korset visar vägen (Rististä suunta) förenar församlingarna i Karleby kyrkliga samfällighet. Den visuella stilen för samfälligheten och dess fem församlingar publicerades våren 2010. För att skapa en ny visuell stil anordnades sommaren 2009 en designtävling för logotyperna. Till segrare valdes Johannes Kuutsa från Viestintätoimisto St. Hurmos Oy. Han har designat logoserien och den visuella stilen.

Det gemensamma elementet i logotyperna utgörs av en kompass som  ram för logon. Kompassens väderstreck bildar ett kors, kristendomens viktigaste symbol. I symboliken ser man också tron som människans inre navigeringsverktyg vilket leder oss i rätt riktning i livets olika skeden. Ordet "compass" i engelskan påminner om ordet "compassion" d v s kärlek och medlidande till vår nästa, som är församlingens viktigaste värde.

Logotypen för Karleby svenska församling

Logon föreställer profilen av sockenkyrkans torn och stadskyrkans tak. Dessa två är mycket bekanta för karlebyborna och kännetecknande för gatubilden i Karleby. Genom att förena profilerna från de båda kyrkorna i församlingen vill vi symbolisera att de två tidigare församlingarna numera fungerar som en gemensam församling.