Ehtoollinen

Kerholaisia

VanhaMies

Urut

Föffättningskapel

Meri ja kivet

Församlingsvalet är över
Det invaldas namn och röstetal finns under denna länk.
|
Gudstjänst på webben
Ifall du inte har möjlighet att komma till kyrkan kan du lyssna till gudstjänst på webben.