Ehtoollinen

Kuralatakot

VanhaMies

Urut

Föffättningskapel

Meri ja kivet

Här kan du rösta
Förhandsröstningen hålls 27–31.10. Egentliga valdagen är farsdag 9.11.
|
Gudstjänst på webben
Ifall du inte har möjlighet att komma till kyrkan kan du lyssna till gudstjänst på webben.