Vissna blommor i en vas.

Sorg

Sorg är alla de känslor, tankar, kroppsliga reaktioner och förändrade beteenden som du kan få vid en förlust eller förändring av något slag.

Alla större förändringar i livet kan orsaka sorgereaktioner. Man kan uppleva sorg när livet inte blir som man tänkt sig eller när det man hoppats på inte blev av. Sorg är därför en naturlig del av livet, och det är svårt att gå igenom livet utan att någon gång uppleva det.

De allra flesta har efter en förlust ett behov av att sörja. Sorgearbetet syftar till att förstå innebörden av det som hänt och anpassa sig till en förändrad livssituation. Sorg är kärlekens pris och den sorg som smärtar visar att vi förlorat någon som är betydelsefull för oss.

Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig.  -Ps. 23

Församlingen finns till för dig i din sorg

Tveka aldrig att ta kontakt om du behöver få hjälp med att bearbeta sorgen. Klumpen i halsen kan bli mindre om du pratar om din sorg med någon. 

Vill du bearbeta din sorg, kan du ta kontakt med våra präster eller diakoner för enskilda samtal.

Tag kontakt när du behöver prata om din sorg!

kaplan

Karleby svenska församling

diakon

Karleby svenska församling

diakon - tjänstledig

Karleby svenska församling