Tillkännagivanden 

Vecka 48:

Döpta

Ruth Lilja Kristina Asplund.

Jordfästa

Jens Peter Hassel 71 år.

 

 

 

Kors med händer från var sida som pekar mot korset.