Tillkännagivanden 
 

Vecka 36

Döpta

William Edvin Vainio.

 

Jordfästa

Berit Viola Kortell 88 år, Leif Viking Bengs 88 år.

 

Vecka 37

 

Jordfästa

Aino Esteri Witick 85 år, Gretel Ingeborg Karjaluoto 95 år.

Kors med händer från var sida som pekar mot korset.