Tillkännagivanden 
 

Vecka 22

Jordfästa

Esa Thomas Rauma 57 år.

 

 

Kors med händer från var sida som pekar mot korset.