Tillkännagivanden 
 

Vecka 3

Jordfästa

Margaretha Hed 99 år, Landry Mattias Willner 92 år.

 

 

 

Kors med händer från var sida som pekar mot korset.