Tillkännagivanden 
 

Vecka 2:

Döpta

Arvid Andreas Johan Svenfelt, Liam Edward Joakim Jansson.

Jordfästa

Harry Vilhelm Mattias Harju 88 år, Allan Erik Sweins 85 år, Gunnar Valfrid Biskop 76 år.

 

Kors med händer från var sida som pekar mot korset.