Tillkännagivanden 

Vecka 19

Jordfästa

Märta Anna Kristina Backlund 81 år, Frank Mikael Skog 55 år. 

Kors med händer från var sida som pekar mot korset.