Tillkännagivanden 
 

Vecka 36:

Döpta

Lionel Ezra Alexander Wargh, Elmo Edgar Hagström. 

Jordfästa

Ingmar John Olof Brännkärr 88 år, Lars Erik Haglund 75 år.

Kors med händer från var sida som pekar mot korset.