Präster

När du vill ordna dop, bröllop eller välsigna ditt hem - tag kontakt med pastorskansliet för att boka präst.

Du kan även kontakta prästerna om du är i behov av samtal i livets krissituationer samt  själsligt stöd och vägledning.

 


Jani Koivusalo

kaplan

Karleby svenska församling