KARLEBY SVENSKA FÖRSAMLING

Mikaelidagen

Änglarnas dag

Mikaelidagen är alla änglars dag, en dag då man begrundar Guds änglars

eller sändebuds betydelse och uppdrag. Som Guds budbärare ger änglarna

beskydd och ledning samt påminner om livet enligt Guds vilja. 

GUDSTJÄNSTER söndagen den 1 oktober

Kl. 8.15 Morgonmässa i Tankar kyrka, Stenberg, retreatdeltagarna.

Kl. 10 Högmässa i sockenkyrkan, liturg och predikant Koivusalo, kantor Laitinen, organist

Sten, sång Stephanie Peltola. Högmässan kan ses/höras på YouTube/nätradion. Länk

på karlebysvenskaforsamling.fi  

Kl. 12 Mikaelmässa i Mikaelsalen, liturg och predikant Koivusalo, kantor Sten, organist

Laitinen, barnkören. Lunch i Nedre salen. Se skild annons.

Texter: 2 Mos. 23:20-23, Hebr. 1:14-2:4, Matt. 18:1-10.

Psalmer: 163:1-3, 124, 106, 123, 898, 125 (sockenkyrkan).

Kollekt: KU:s barn och familjeverksamheten (sockenkyrkan), församlingens dagklubbsarbete ( Mikaelsalen).

 

Verksamhet under veckan

TO 28.9 kl. 14 Andakt i Furuåsen, Koivusalo, Sten. Kl. 14 Födelsedagsfest för 85- och 90-åringar i Anderssalen. Kl. 14.45 Andakt i Pettersborg, Koivusalo, Sten.

FR 29.9 kl. 19 Musikcafé i Öja bykyrka, musikcaféflickorna. Se skild annons.

LÖ 30.9 kl. 8.15 Morgonmässa i Tankar kyrka, Stenberg, retreatdeltagare. Kl. 18 Crosspoint i Övre salen, Marko Mitronen, Toni Lindgren, Linda Laukkonen, Martti Laitinen m.fl. Se skild annons.

SÖ 1.10 kl. 15 Möte i Närvilä, Jorma Aspegrén.

TI 3.10 kl. 18 Karasamling i Martasalen, Stenberg. Servering. Öja karagrupp samkör från Öja market kl. 17.30.

ON 4.10 kl. 14.30 Andakt i Emeliehemmet, Stenberg, Laitinen. Kl. 19 Tvåspråkiga karagruppen i Brasrummet, Joh. 18, Arto Latvala.

TO 5.10 kl. 18 Andakt i Katarinegården, Stenberg.

 

Barn, ungdomar och familjer

FR 29.9 kl. 14.30 Hjälpledarskolning på Backstage startar. Kl. 19.30 Ungdomssamling i Närvilä.

LÖ 30.9 kl. 20 Jatkot för ungdomar på Backstage.

MÅ 2.10 kl. 10.30 Föräldra-barngrupp i Öja bykyrka.

ON 4.10 kl. 9.30 Familjeklubben i Helenasalen. Kl. 12.30-14.30 Mini-juniorerna i Såka skola. Kl. 13.30-15.30 Mini-juniorerna i Öja byacenter. Kl. 14-16 Mini-juniorerna i Mikaelsalens dagklubb.

Inspisweekend för ungdomar 6-8.10. Anmälningar senast 2.10. Se skild annons.

Samtalstjänst tfn 0400 221 190 varje kväll kl 20–23. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.

Familjerådgivningscentralen, Gustaf Adolfs gata 16, 3.e våningen. Tidsbeställning tfn 050 3147 464 må kl. 8–12, ti kl 10–12, on–fr kl 8–12.