KARLEBY SVENSKA FÖRSAMLING

Gudstjänsterna kan ses/höras på YouTube/nätradion. Länk på karlebysvenskaforsamling.fi

GUDSTJÄNSTER söndagen den 14 april

Kl. 10 Högmässa i sockenkyrkan, liturg och  predikant Koivusalo, kantor Sten, barnkören.

Kl. 12 Högmässa i stadskyrkan, liturg och predikant Koivusalo, kantor Laitinen. Sång Stephanie Peltola. Kyrkkaffe.

Kl. 17 Tvåspråkig kvällsmässa i Mikaelsalen, liturg Koivusalo, predikant Marko Mitronen, kantor Laitinen.

Texter: Mika 7: 14-20; Hebr. 13:20-21; Joh. 10:1-10.

Psalmer: 264:1-3, 394,390,384,915,906,305 sockenkyrkan, 287, 166, 940, 914, 216, 289 stadskyrkan.

Kollekt: Retreatgården Snoan. Retreatstiftelsen och Församlingsförbundet (socken- och stadskyrkan), Folkmissionen (tvåspråkig kvällsmässa i Mikaelsalen).

Verksamhet under veckan

TO 11.4 kl. 14 Födelsedagsfest för 75-åringar i Anderssalen. Kl. 14 Andakt i Furuåsen, Koivusalo, Laitinen. Kl. 14.45 Andakt i Pettersborg, Koivusalo. Kl. 18 Andakt i Katarinegården, Koivusalo.

LÖ 13.4 kl. 18 Crosspoint i Övre salen, Per Stenberg m.fl. Se skild annons. Kl. 19 Möte i Närvilä, Anders Värnström.

SÖ 14.4 kl. 15 och 19 Möte i Närvilä, Vesa Pöyhtäri. Kl. 19 Finskspråkig kvällsandakt i Öja bykyrka, Tarja Jakobsén, Martti Laitinen.

TI 16.4 kl. 11-15 Lettlandscafé i Lähetyssoppi. Se skild annons. Kl. 15 Församlingskörens övning i Anderssalen, Sonja Smedjebacka.

ON 17.4 kl. 13 Andakt i Måttis, Koivusalo. Kl. 18.30 Kursen Växa i lärjungaskap i Tararant. Kl. 19 Tvåspråkiga karagruppen i Brasrummet, Apg. 18, Arto Latvala.

TO 18.4 kl. 12 Silverlänken i Annasalen, lunch, Vilan, Smeds, sång Rolf Lindqvist, Vidjeskog, Sten, Anders Kankkonen, Göran Löfqvist. Kl.18.30 Samövning för prosteriets körsångare i Jakobstads församlingscenter.

Barn, ungdomar och familjer

FR 12.4 kl. 19.30 Ungdomssamling i Närvilä.

LÖ 13.4 kl. 20 Jatkot på Backstage.

SÖ 14.4 kl. 10 Söndagsskola i Närvilä. Kl. 12 Söndagsskola i Mikaelsalens övre våning.

MÅ 15.4 kl. 10.30 Föräldra-barnträff i Öja bykyrka.

ON 17.4 kl. 9 Drop in till familjeklubben i Helenasalen. Kl. 12.30 Mini-juniorgruppen i Såka skola.  Kl. 13 Mini-juniorgruppen för yngre barn i Mikaelsalens övre våning. Kl. 13.30 Mini-juniorgruppen i Öja byacenter. Kl. 14 Mini-juniorgruppen för äldre barn i Mikaelsalens övre våning.

Samtalstjänst tfn 0400 221 190 varje kväll kl. 20–23. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.

Familjerådgivningscentralen, Gustaf Adolfs gata 16, 3.e våningen. Tidsbeställning tfn 050 3147 464 må kl. 8–12, ti kl 10–12, on–fr kl 8–12.