Gravskötselavgifter för Karleby kyrkliga samfällighets begravningsplatser

Gravskötsel

Gravskötsel kan beställas på ekonomikontoret mån-fre kl. 9-15, tfn 050 3147 234
Postadress: Västra Kyrkogatan 17, 67100
Besöksadress: Gustaf Adolfs gatan 16, 2:a våningen

Skötselavtalet träder i kraft när betalningen är gjord.

GRUNDSKÖTSEL (inga blommor ingår)

Skötselperioden är 1.6-31.8. Beställningar, som berör skötselperioden, tas emot fram till 16.6. 
Grundskötselavgiften debiteras enligt reserverade gravplatser.

 • 1 gravplats: 60 e/år, 342 e/5 år
 • 2 gravplatser: 70 e/år, 399 e/5 år
 • 3 gravplatser: 80 e/år, 456 e/5 år
 • 4 gravplatser: 90 e/år, 513 e/5 år
 • 5 gravplatser: 100 e/år, 570 e/5 år
 • Urngrav: 30 e/år, 171 e/5 år
 • Barngrav i Maries begravningsplats: 30 e/vuosi, 171 e/5 vuotta

Grundskötselavtalet omfattar:

 • gravområdets underhåll
 • blomområdets underhåll, gödsling och bevattning, borttagning av vissna blommor
 • att hålla blom- och grönområdet snyggt, växtskyddsåtgärder vid behov

Avgift för blomområdets grundförbättring 30 e

 • debiters då gravskötselavtal ingås för första gången, vid längre skötselavtal debiteras ingen avgift
 • bearbete och byte av växtunderlag ingår

SKÖTSEL MED BLOMMOR

- I skötsel med blommor ingår grundskötsel och de beställda blommorna.
- Vi kan inte ta färgönskemål i beaktande. Om någon blomstersort inte finns tillgänglig, förbehåller vi oss rätt att byta till en annan sort.
- Blommorna till skötselgravarna planteras mellan den 10.–20.6. beroende på vädret. Vårblommor som anhöriga har planterat på gravarna tas bort när skötselblommorna planteras.
 

Blommor som kan välja till skötsel med blommor:

 • Blomgrupp 1 (3 fuchsior eller 3 knölbegonior): 24 e/år, 137 e/5 år
 • Blomgrupp 2 (5 fuchsior eller 5 knölbegonior): 37 e/år, 211 e/5 år
 • Blomgrupp 3 (5 sommarbegonior): 14 e/år, 80 e/5 år
 • Blomgrupp 4 (5 silverblad): 14 e/år, 80 e/5 år
 • 1 blomma ur grupp 1: 10 e/år, 57 e/5 år
 • Morsdagsros: 25 e/år, 143 e/5 år (Morsdag är i Finland 7.5.2023)
 • Ljung (Erika): 12 e/år, 68 e/5 år (Betalning före 15.9, planteras senast 5.10)
 • Gravljus på alla helgons dag: 10 e/år, 57 e/5 år (Alla helgons dag är i Finland 4.11.2023)
 • Gravljus på julafton: 10 e/år, 57 e/5 år