Orgeln i Gamlakarleby stadskyrka

Åkerman & Lund 2002, 50/III i Gamlakarleby stadskyrka, invigd den 22.9.2002.

Det finns sammanlagt fyra piporglar i Karleby Kyrkliga Samfällighet: i Gamlakarleby stadskyrka, Karleby sockenkyrka, Yxpila kyrka samt i Marie kapell.

De två huvudorglarna finns i Stadskyrkan (Åkerman & Lund 2002, 50/III) och i Sockenkyrkan (TH. Frobenius og Sønner 1958, 35/III). Dessa instrument lämpar sig utmärkt både för gudstjänst- och konsertbruk.

Orgelns historia

Tidsperioden mellan Gamlakarleby stadskyrkas första orgel, som Johan och Christian Beijer byggde 1695-1699 fram till nuvarande Åkerman & Lund -orgeln från 2002, rymmer mycket av intressant orgelhistoria.

Gamlakarleby har varit en föregångare ifråga om orglar. I slutet av 1600-talet var Gamlakarlebys kyrkas orgel landets ståtligaste och största: tvåmanualiga orglar fanns bara i Åbo och Gamlakarleby.

Borgarna i Gamlakarleby var mycket intresserade av musik och de ville få en orgel till stadskyrkan. Man fick lov av kungen att samla in medel och det fanns många villiga bidragsgivare. Stora ofredens förstörelse 1714-1721, organisten Henric Kahelins orgelrestaureringsarbeten 1770-1772, 1870-talets stora gräl om huruvida kyrkans skulle få ny eller gammal orgel, kyrkans brand trettondagen 1958 och många andra händelser gör Gamlakarlebys orgelhistoria till en av de intressantaste.

Gamlakarlebys första orgel som räddades och restaurerades efter Stora ofreden ljuder ännu i Munsala kyrka, visserligen ombyggd många gånger. En speciell likhet mellan första och nuvarande orgeln är luftlådorna som Åkermans orgelfabrik byggt efter gammal modell.

Gamlakarleby kyrkas orgel är inte sämre än den första; den nuvarande har t.o.m ansetts vara det bästa Mendelssohn-instrumentet i Europa. När nuvarande orgeln skulle byggas var det ingen tvist om rivningen av dåvarande orgeln; materialet var obrukbart.

Åkerman & Lund -orgeln som varit i bruk i 10 år har visat sig vara just så användbar som man skissade upp och mer därtill. För att försäkra sig om kvaliteten bekantade sig orgelkommitten med ett femtiotal orglar och flera orgelfabriker. Orgeln i stadskyrkan är av hög kvalitet både på grund av sina spelegenskaper och de material som orgeln är byggd av.

Orgeln representerar en slags syntes av svenskt orgelbyggeri från slutet av 1700-talet och 1800-talets början. Orgelns klangrika, bärande grundstämmors och förnäma violinstämmors rötter finns i 1800-talets förromantiska klangvärld. Orgeln har också karaktäriserats som en "klassisk orgel". Musik från tiden efter Bach; den s.k galanta stilen från 1700-talets slut och 1800-talets början gör sig ypperligt på denna orgel.

Orgelns disposition kan du ladda ner här i pdf-format.

Orgelpiporna på Gamlakarleby stadskyrkas orgel.