Diakoniarbetare

Våra diakoniarbetare erbjuder konfidentiella samtal om vardagliga utmaningar eller om du behöver stöd vid sorg och kris. Du kan också begära hembesök eller ekonomisk hjälp.
 


Frida Laakso

diakon - tjänstledig

Karleby svenska församling


Annette Ståhl

diakon

Karleby svenska församling


Maria Vidjeskog

tf diakoniarbetare

Karleby svenska församling