Två små barn som sitter på golvet och leker.

 

Familjer

Föräldra-barngrupper  

För dig som sköter egna eller andras barn. Välkommen med i gruppen. Vi inleder höstens verksamhet i september, och träffas onsdagar kl 9.30-11.30 i Helenasalen i Kyrkbackens församlingshem, nedre vån., Kronobyvägen 3.

Ingen anmälan behövs - kom när det passar er!

 

 

 

Familjegudstjänster

Mikaelsmässa i Mikaelsalen och familjegudstjänst i Anders-salen ca en gång i månaden. Se närmare i kalendern och följ annonseringen i Kokkola tidningen.

Många barn som står och sjunger, en präst i bakgrunden.

 

Crosspoint

Crosspoint är friare möten ungefär varannan lördagskväll kl 19 i stadskyrkan eller sockenkyrkan (följ annonseringen gällande platsen) med lovsång, vittnesbörd, undervisning och servering. Skilt program för barn under skolåldern och för barn i lågstadieåldern. 

Texten crosspoint på grön bakgrund med ett kors.

 

Församlingsfadder

Visste du om att ert barn kan få en egen församlingsfadder om ni vill, utöver de egna faddrarna. Det som en församlingsfadder gör är att hon eller han 

  • regelbundet ber för ert barn och hela er familj 
  • håller kontakt med er när barnet är litet genom besöka er efter dopet och i samband med 1:a, 2:a, 3:e och 4:e årsdagen av dopet 
  • stöder er strävan att ge barnet en kristen fostran bl.a. genom att ge er en bok, CD, sångbok e.d. Alla församlingsfadderbarn får en barnbibel vid 4-årsdagen av dopet då församlingsfadderskapet upphör. Barnet inbjuds i stället till dagklubbar och söndagsskolor.

En församlingsfadder är en vanlig församlingsbo som är villig att ge församlingen ett ansikte och ta på sig fadderns uppgifter. Verksamheten sker på frivillig bas och församlingsfaddern har tystnadsplikt.

Vill du ha en fadder till ditt barn eller ställa upp som församlingsfadder? Ta kontakt med: 

 

 

Anne Silfverberg.

Anne Silfverberg
tfn 050 3147 227
anne.silfverberg@evl.fi