Musik - ett redskap för evangeliet

Sången och musiken är en viktig del av församlingslivet och vi ser gärna att just du är med och berikar musiklivet. Det finns sång- och musikgrupper för yngre och äldre, musiktillfällen och konserter att lyssna till. Sången och musiken vid gudstjänster och förrättningar är också en viktig del av församlingens liv.

Musiklivet i församlingen

I församlingen verkar olika körer och sång - och musikgrupper bl.a kyrkokören, barnkören , Paletten , Blåsorkestern, församlingskören.

Tillfälliga sång- eller musikensembler tillsätts ofta i samband med konserter eller gudstjänster. Hör av dig om du är intresserad av att delta.

PsalmMedaljeSkoj-kampanjen pågår fortfarande. Intresserade skolor kan kontakta någon av församlingens kantorer. Det är också möjligt att besöka orgelläktaren och få orgelpresentation av kantorn för olika grupper.

Har du frågor gällande musikarbetet kan du kontakta församlingens kantorer

kantor

Karleby svenska församling