Musikgrupper

I församlingens utrymmen övar regelbundet en blåsorkester och olika lovsånsgteam. Även tillfälliga musikensembler tillsätts ofta i samband med konserter eller gudstjänster. Ifall du önskar delta i projektbetonade satsningar kan du gärna kontakta församlingens kantorer.


KU:s blåsorkester

övar torsdagar i Anna-salen, Kyrkbackens församlingshem.
Dirigent Ingmar Byskata, tfn 044 2798 184, eller ribymusic(et)gmail.com.


Lovsångsteam

I församlingens olika tillfällen musicerar flera lovsångsteam. Församlingens musikarbete arbetar med ett team, som består av sångare, piano, gitarr, slagverk och orgel. Om du är intresserad av att komma med, kontakta kantor Martti Laitinen, tfn 050 3147 316.