Fakturor, räknemaskin och dator på ett bord.

Faktureringsadress och -instruktioner

Här hittar ni instruktioner hur man fakturerar samfällighetens församlingar via Kyrkans servicecentral.

Faktureringen skall i första hand ske som e-faktura. Vi önskar våra leverantörer övergår till e-fakturor.
Vår operatör är Basware, vars id är BAWCFI22. Mera information finns på internetadressen https://r.basware.com/kirkonpalvelukeskus#. Basware erbjuder många lösningar för att sända e-fakturor. Med Baswares leverantörsportal kan ni skicka e-fakturor avgiftsfritt till Kyrkans servicecentral.

Om ni inte har möjlighet att skicka e-fakturor, kan ni skicka era fakturor som brevpost eller via e-post.

Om ni vill skicka fakturan per e-post finner ni tilläggsinformation här.

Om ni har frågor gällande fakturering av en särskild församling, kan ni kontakta oss per e-post: ostoreskontra.kipa@evl.fi.

Om ni vill ha mera information om hur man skickar e-fakturor till en församling, vänligen kontakta Basware.

Faktureringsadress

Alla fakturor gällande Karleby kyrkliga samfällighet eller dess församlingar ska skickas till e-faktureringsadressen (främsta alternativet), e-posten eller till postadressen. 

E-faktureringsadress

E-fakturadress, EDIT-kod: 003701792257

E-postadress

kirkonpalvelukeskus@bscs.basware.com

OBS! Bifoga varje faktura som en separat fil till e-posten. Till denna adress ska skickas endast fakturor med bilagor (bilagorna i format A4).

Postadress

Till denhär adressen får man skicka endast fakturor, adressen kan inte användas för paket eller andra försändelser.

Kyrkans servicecentral/Karleby kyrkliga samfällighet
++2019++
PL 378
00026 Basware

Tack för samarbetet!

Karleby kyrkliga samfällighets församlingar:
Kokkolan suomalainen seurakunta
Karleby svenska församling
Kaustisen ja Ullavan seurakunta
Kälviän seurakunta
Lohtajan seurakunta
Halsuan seurakunta