Fakturor, räknemaskin och dator på ett bord.

Faktureringsadress och -instruktioner

Här hittar ni instruktioner hur man fakturerar samfällighetens församlingar via Kyrkans servicecentral.

Faktureringen skall i första hand ske som nätfaktura. Faktureringsformatet för nätfakturor ska enligt vad som anges i lagen om nätfakturor vara Finvoice 3.0 eller TEAPPSXML3.0. Ytterligare information om faktureringsformatet.

Om ni inte har möjlighet att skicka nätfakturor från ert faktureringssystem, kan ni använda den avgiftsfrialeverantörsportalen eller skicka era fakturor via e-post eller som brevpost.
Leverantörsportalen kräver registrering. Om ni vill registrera er som användare av portalen kan ni meddela detta genom att fylla i registreringsblanketten. Vid den första inloggningen rekommenderar vi att ni bekantar er med anvisningarna för leverantörsportalen

Om ni har frågor gällande fakturering av en församling, kan ni skicka e-post till adressen ostoreskontra.kipa@evl.fi.

Faktureringsadress

Alla fakturor gällande Karleby kyrkliga samfällighet eller dess församlingar ska skickas till e-faktureringsadressen (främsta alternativet), e-posten eller till postadressen. 

Nätfakturaadress

Nätfakturaoperatör: CGI 
Förmedlarkod: 003703575029

Fakturamottagare: Karleby kyrkliga samfällighet
Nätfakturaadress: 003701792257

E-postadress

kkr.pl5018@xbs-salo.com

OBS! Bifoga varje faktura som en separat fil till e-posten. Till denna adress ska skickas endast fakturor med bilagor (bilagorna i format A4).

Postadress

Till denhär adressen får man skicka endast fakturor, adressen kan inte användas för paket eller andra försändelser.

Kyrkans servicecentral/Karleby kyrkliga samfällighet
003701792257
PL 5018
02066 DOCUSCAN

Tack för samarbetet!

Karleby kyrkliga samfällighets församlingar:
Kokkolan suomalainen seurakunta
Karleby svenska församling
Kaustisen ja Ullavan seurakunta
Kälviän seurakunta
Lohtajan seurakunta
Halsuan seurakunta