Släktforskning

Ämbetsbevis för en släktforskning görs på regioncentralregistret som ett sekundärt arbete vid sidan om upprätthållandet av medlemsregistret. Leveranstiderna kan vara långa. En släktforskning måste alltid beställas skriftligt, till exempel med släktforkningsblanketten nedan.

Information om släktens levande medlemmar är i första hand bäst att fråga av dem själva. Då kan man vara säker på att informationen är juridiskt rätt och att den registrerade inte vill använda sig av rätten att förbjuda att egna uppgifter används i en släktforkning enligt artikel 21 i dataskyddsförordningen. Om man behöver information om en levande person i en släktforskning bör beställaren bifoga förklaring över sitt eget släktforskningsregister. Den skall antingen skickas med e-post till centralregister.karleby(at)evl.fi eller som brev till Karleby regioncentralregister, Västra Kyrkogatan 17, 67100 Karleby före släktforskningen kan påbörjas.

Till Karleby regioncentralregister hör Karleby svenska församling, Kokkolan suomalainen seurakunta, Kaustisen ja Ullavan seurakunta, Kälviän seurakunta, Lohtajan seurakunta, Halsuan seurakunta samt Toholammin seurakunta.

Ny prislista från 1.1.2020

Grundavgiften för en släktforskning är 45,00 euro. Ifall utfärdandet tar längre än 30 minuter, tillkommer det förutom grundavgiften 20,00 euro för varje påbörjad 30 minuters period. Prissättningen görs enligt Kyrkostyrelsens beslut som träder i kraft 1.1.2020.

I forskningssyfte kan man beställa en släktutredning:

Obs! Blanketten måste först sparas på egen dator, för att man skall kunna skriva och spara informationen. Efter det kan man skicka blanketten via e-post eller som brev. Om du skickar blanketten via e-post, lämna bort personbeteckningen med anledning av datasäkerheten.

  • genom att lämna in en beställning på regioncentralregistret (Västra Kyrkogatan 17) eller på pastorskansliet i de församlingar som hör till regioncentralregistret.

Personuppgifter utlämnas aldrig per telefon.

Länkar till släktforskning på egen hand  

Genealogiska Samfundet upprätthåller databasen HisKi som innehåller uppgifter från historieböcker från över 300 församlingar fram till ca 1850. HisKi är ett index för att underlätta sökning, och det är skäl att kontrollera uppgifterna i historie- och skriftskolböckerna. 

Digitaliserade kyrkböcker kan man bläddra i på två olika sajter

Riksarkivets digitala arkiv omfattar alla bevarade kyrkböcker som är över 125 år gamla. Som sökord kan det löna sig att ange ’X församlings arkiv’. Bilderna på sajten är av rätt bra kvalitet, medan indexeringsarbetet är på hälft. Släktforskaren kan således förbereda sig på att bläddra flitigt i materialet för att hitta önskade by eller gård.  

Den andra sajten upprätthålls av Finlands Släkthistoriska Förening. Här kan man hitta kyrkböcker också från åren 1880–1910 (endast för föreningens medlemmar). Sajten är också utmärkt indexerad, vilket gör det lätt att hitta uppgifter.