Min hälsning till församlingen

Med den här responsblanketten kan du skicka din hälsning till Karleby svenksa församling. Vill du rikta din respons till en specifik person, skriv personens namn i början på hälsningen.

Vi tar också gärna emot respons om du upptäcker gammal eller felaktig information på våra sidor.
Vi strävar till att hålla sidorna uppdaterade.

Om du vill ha svar på din feedback, glöm inte att skriva in dina kontaktuppgifter.