Nyheter

Elever från konservatoriet i Uleåborg ger konsert

14.02.2019

Christian Ahlskog, lektor vid konservatoriet i Uleåborg, kommer torsdagen den 21 februari att besöka Karleby med sin elevkör, som består av kyrkomusikstuderanden vid konservatoriet.

Omtyckt äktenskapskurs startar

14.02.2019

Den populära äktenskapskursen "Att bygga en bestående grund för livet" startar i Karleby i mars.

Byagudstjänst i Vittsar

14.02.2019

Inkommande söndag den 17 februari firas byagudstjänst i Vittsar skola. Kaplan Jan Nygård och kantor Sonja Smedjebacka medverkar tillsammans med bybor från Vittsar
med omgivande byar.

Byagudstjänst i Öja bykyrka

06.02.2019

På söndag kväll är det byagudstjänst i Öja bykyrka. Temat för gudstjänsten är Två slags sådd.

Valpanelerna i biskopsvalet inleds

06.02.2019

Inför den första omgången i biskopsvalet i Borgå stift ordnas fyra valpaneler runt om i stiftet med start på söndag 10 februari i Mariehamn.

Tyst vårretreat på Tankar när naturen vaknar till liv

04.02.2019

Gemensamt Ansvar 2019: Unga har rätt till utbildning

29.01.2019

Utbildning öppnar dörrar – men brist på utbildning stänger dem. I Finland har alla inte längre råd att skaffa den utbildning de vill ha på andra stadiet och utan utbildning är det svårt att få jobb. Gemensamt Ansvar 2019 stöder barns och ungas utbildning i Finland och i världens katastrofområden. Insamlingen öppnas på söndag 3.2.

Jukka Paananen ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige

25.01.2019

På föredragningslistan för kyrkofullmäktiges konstituerande möte fanns endast personval.

Församlingsresa till Lettland

23.01.2019

Karleby svenska församlings Lettlandsarbetsgrupp arrangerar en resa till Lettland den 2-6 maj.

Gudstjänster firas i Kyrkbackens församlingshem

23.01.2019

Under tiden januari till maj genomgår Karleby sockenkyrka en renovering, vilket gör att varken förrättningar eller gudstjänster kan arrangeras i kyrkan.

Biskopsmötet gör det lättare för unga att bli döpta under konfirmandtiden

23.01.2019

Ändringen i bestämmelserna gör det alltså lättare att bli döpt i början av konfirmandtiden, efter att den unga fått undervisning i frågan.

Silverlänken gästas av kyrkbyggare

16.01.2019

Nästa veckas torsdag den 24 januari samlas Silverlänkens pensionärer i Kyrkbackens
församlingshem.

Fyra kandidater i biskopsvalet

15.01.2019

Nya biskopen i Borgå stift väljs bland fyra kandidater

Bo-Göran Åstrand kandidat i biskopsvalet

14.01.2019

Kyrkoherden i Jakobstads svenska församling, teologie magister Bo-Göran Åstrand har nominerats som andra kandidat i biskopsvalet i Borgå stift.

Bibelcafé - fri samvaro i caféliknande miljö

10.01.2019

Vill du få ett avbrott i vardagen och njuta av en kopp kaffe, samvaro och bibelläsning?
- Då är bibelcaféet något för dig!

Babykyrka inkommande söndag

10.01.2019

Nästa söndag firas dopets söndag. De som har barn som döpts under året inbjuds speciellt till gudstjänst i Anderssalen.

Sixten Ekstrand kandidat i biskopsvalet

04.01.2019

Kandidatnomineringen i biskopsvalet i Borgå stift inleddes på torsdag 15.11.2018 och avslutas tisdag 15.1.2019.

Tvåspråkig kvällsmässa på trettondagen

04.01.2019

En serie tvåspråkiga kvällsmässor börjar på trettondagen i Mikaelsalen som ett samarbete
mellan Karleby svenska församling och Mellersta Österbottens Folkmission.

Ny gosskör startar

04.01.2019

En ny kör för pojkar startar torsdagen den 10 januari i Mikaelsalen i Gamlakarleby församlingshem.

Frukost med Elin Cancelo

04.01.2019

Karleby svenska församling inbjuder till frukost för kvinnor i alla åldrar i Annasalen på Kyrkbacken lördagen den 12 januari.

Sockenkyrkan stängs för renovering

04.01.2019

Karleby sockenkyrka kommer under året 2019 att genomgå en grundrenovering. Kyrkan hålls stängd från och med måndag 7.1.

Anställda fick förtjänsttecken

28.12.2018

Anställda inom Karleby kyrkliga samfällighet och dess församlingar premierades med förtjänsttecken som tack för 20 och 30 års tjänst.

Ny vokalensemble sjunger första gången på julaftonen

19.12.2018

Karleby Vokalensemble, som nyligen bildats, är en grupp erfarna sångare, som sjunger klassiska kyrkomusikverk på båda inhemska språken i gudstjänsterna.

Barnens jultablå

19.12.2018

Bilder från Barnens jultablå som framfördes för barnen från dagklubbar, daghem och skolor.

Den nya namnlagen träder i kraft 1.1.2019 – prästen måste utreda namnets lagenlighet

17.12.2018

Enligt den nya namnlagen kan man ge fyra förnamn i stället för tidigare tre och dessutom blir det större valfrihet att välja efternamn genom äktenskapet och dopet. Den nya namnlagen träder i kraft 1.1.2019.

De vackraste julsångerna ljuder för världens barn

13.12.2018

De vackraste julsångerna är Finlands största musikevenemang och samtidigt en stor insamlingskampanj.

Danilo Valla i Karleby

07.12.2018

På fredag kväll 7.12 kl 18 (obs. tiden!) talar italienaren Danilo Valla i Mikaelsalen.

Julgröt och julbasar på Kyrkbacken

07.12.2018

Församlingen och ungdomskretsen ordnar julgröt och julbasar den 9 december efter högmässan i församlingshemmet på Kyrkbacken.

ÖT’s Lucia med tärnor på Silverlänkens julfest

07.12.2018

Torsdagen den 13 december hålls Silverlänkens julfest i Annasalen i Kyrkbackens församlingshem med ÖT´s Lucia.

Julbelysningen på sockenkyrkans kors tänds till advent

30.11.2018

Traditionsenligt tänds korsets lampor på söndag morgon för att fira advent och väntan på Jesu födelsefest.