Nyheter

Den sista måltidens sittordning

17.04.2019

Utifrån Bibelns berättelser och det vi vet om bordsskicket vid den här tiden kan vi säga något om sittordningen vid den sista måltiden.

Stilla veckan avslutas med fest

16.04.2019

Under påskdagens glada festgudstjänst för stora och små firas Jesu seger över syndens och dödens makt och att vägen till himlen öppnats.

Bo-Göran Åstrand valdes till biskop i Borgå stift

11.04.2019

Enligt det preliminära valresultatet i biskopsvalet i Borgå stift valdes Bo-Göran Åstrand till ny biskop i Borgå stift.

Korsets väg -konsert i Gamlakarleby stadskyrka

10.04.2019

På långfredagen framförs Franz Liszts verk Via Crucis i Gamlakarleby stadskyrka. Verket är skrivet för blandad kör, solister samt orgel och beskriver de fjorton stationerna på Kristi lidandets väg; Via Dolorosa.

När vi kommer samman - om de heligas gemenskap

03.04.2019

Vad behöver vi gudstjänsten till? Är gudstjänsten faktiskt församlingens centrum? Varför är det så mycket musik i gudstjänten?
Har du någonsin funderat i de banorna? Då är församlingsaftonen kring gudstjänsten något för dej.

Hjälp de katastrofdrabbade i Moçambique och Zimbabwe

29.03.2019

Ge nödhjälp till dem som drabbats av cyklonen Idai i Moçambique och Zimbabwe. Cyklonen har orsakat översvämningar och jordskred som har lett till massiv förstörelse i Moçambique, Zimbabwe och Malawi.

Helgmålskonsert

27.03.2019

På lördag bjuder KU:s blåsorkester på konsert i stadskyrkan.

Föreläsning om ensamhet

27.03.2019

Peter Strang, som är författare, cancerläkare och verksam som professor vid Karolinska Institutet i Stockholm, föreläser på Jungsborg nästa tisdag.

Tony från Israel besöker Karabrunchen och Crosspoint

20.03.2019

Marie bebådelsedagens högmässa med gästpredikant Maria Björkgren–Vikström

19.03.2019

Karlebybördiga biskopinnan Maria Björkgren–Vikström predikar i söndagens högmässa i Gamlakarleby stadskyrka.

Åstrand och Ekstrand vidare till andra omgången i biskopsvalet

19.03.2019

Enligt den preliminära rösträkningen i första omgången i biskopsvalet i Borgå stift går kyrkoherde Bo-Göran Åstrand och direktor Sixten Ekstrand vidare till valets andra omgång 10 april.

Sven-Olof Ray ger två orgelkonserter i Gamlakarleby stadskyrka.

18.03.2019

Sven-Olof Ray firar sin 75-års födelsedag med att ge två orgelkonserter i Gamlakarleby stadskyrka.

Silverlänken samlas runt ämnet diakoni

14.03.2019

Vad innebär diakoniarbetet idag? Hur har diakonin förändrats? Silverlänken gästas av diakonerna Inger Jansson och Frida Laakso.

Tyst vårretreat på Tankar när naturen vaknar till liv

14.03.2019

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut den 12.3.2019

13.03.2019

Gemensamma kyrkofullmäktige för Karleby kyrkliga samfällighet godkände enhälligt Halsos anslutning till samfälligheten

Biskopsval i Borgå stift 19 mars

13.03.2019

En efterträdare till Borgå stifts nuvarande biskop, Björn Vikström, väljs i mars.

Byagudstjänst i Såka

13.03.2019

På lördag kväll 16.3 kl 18 blir det byagudstjänst i Såka byagård.

Dai vet vad det betyder att lida för sin tro

07.03.2019

På Crosspoint på lördag kommer advokaten Dai att berätta om sitt liv. Johan Candelin berättar om arbetet i Burma och Kambodja.

Satsa på parrelationen

07.03.2019

Att bygga en bestående grund för livet är temat för en samling med Vivian och Boris Salo i Annasalen lördag eftermiddag den 16 mars.

Glimtar från Kambodja på kvinnofrukost

07.03.2019

Karleby svenska församling inbjuder till årets andra kvinnofrukost i Annasalen på Kyrkbacken lördagen den 9 mars kl. 9.30.

Bibelcafé - fri samvaro i caféliknande miljö

27.02.2019

Bibelcaféet i Mikaelsalen fortsätter ännu i vår och håller på ända till påsken

Progfest i Öja bykyrka med musik av Neal Morse

20.02.2019

Lördagen den 9 mars blir det en helafton för dem som är verkligt intresserade av musik. Den kan också vara en musikupplevelse för dem som vill upptäcka något nytt.

Lähetyssoppi också på svenska!

20.02.2019

Fastän Lähetyssoppi i dagarna firat 30-årsfest är platsen och verksamheten där fortfarande rätt obekant för många svenskspråkiga.

Elever från konservatoriet i Uleåborg ger konsert

14.02.2019

Christian Ahlskog, lektor vid konservatoriet i Uleåborg, kommer torsdagen den 21 februari att besöka Karleby med sin elevkör, som består av kyrkomusikstuderanden vid konservatoriet.

Omtyckt äktenskapskurs startar

14.02.2019

Den populära äktenskapskursen "Att bygga en bestående grund för livet" startar i Karleby i mars.

Byagudstjänst i Vittsar

14.02.2019

Inkommande söndag den 17 februari firas byagudstjänst i Vittsar skola. Kaplan Jan Nygård och kantor Sonja Smedjebacka medverkar tillsammans med bybor från Vittsar
med omgivande byar.

Byagudstjänst i Öja bykyrka

06.02.2019

På söndag kväll är det byagudstjänst i Öja bykyrka. Temat för gudstjänsten är Två slags sådd.

Valpanelerna i biskopsvalet inleds

06.02.2019

Inför den första omgången i biskopsvalet i Borgå stift ordnas fyra valpaneler runt om i stiftet med start på söndag 10 februari i Mariehamn.

Gemensamt Ansvar 2019: Unga har rätt till utbildning

29.01.2019

Utbildning öppnar dörrar – men brist på utbildning stänger dem. I Finland har alla inte längre råd att skaffa den utbildning de vill ha på andra stadiet och utan utbildning är det svårt att få jobb. Gemensamt Ansvar 2019 stöder barns och ungas utbildning i Finland och i världens katastrofområden. Insamlingen öppnas på söndag 3.2.

Jukka Paananen ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige

25.01.2019

På föredragningslistan för kyrkofullmäktiges konstituerande möte fanns endast personval.