Nyheter

Gemensamma kyrkorådets beslut den 19.6.2019

25.06.2019

Kyrkans samtalstjänst öppen hela sommaren

19.06.2019

Ärkebiskop Luoma svarar på Päivi Räsänens brev

19.06.2019

Ärkebiskop Tapio Luoma svarar på det öppna brev som Päivi Räsänen har skickat angående den oro som kyrkans Pride-samarbete väcker hos henne.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland stöder Helsinki Pride

19.06.2019

Tillsammans med övriga samarbetspartners stöder Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Helsinki Prides tema #avoinkaikille då det är ett tema som Kyrkostyrelsen och kyrkan vill förverkliga i sin egen verksamhet.

Veckans bild

19.06.2019

Sommarläger och bad i växlande väder. På Torsö avlöser barn- och skriftskollägren varandra och uppslutningen är stor.

Tuomo Viherjuuri och Ilon Kipinä i Lunchmusiken

19.06.2019

Klimattemat kallar till vägkyrkan

18.06.2019

Vägkyrkorna från Hangö till Utsjoki är igen öppna och står till resenärernas tjänst. Vägkyrkorna erbjuder en himmelsk paus från juni till dess att skolorna inletts i augusti.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut 13.6.2019

13.06.2019

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände verksamhetsberättelsen och godkände och fastställde bokslutet för 2018. Räkenskapsperiodens överskott på 2.112.754,34 euro bokförs på överskotts-/underskottskontot i balansens eget kapital.

Guidade rundvandringar

13.06.2019

Stråkkvartett spelar i sockenkyrkan och i Chydenius prästgård

12.06.2019

Onsdagen den 19 juni blir det en konsert på dagen kl 13 i nyrenoverade Karleby sockenkyrka med Storbacka-kvartetten, en ny skandinavisk stråkkvartett med bas i Köpenhamn. Musikerna kommer från Finland, Sverige, Danmark och Tyskland.

Trygghet och ömsesidigt lärande viktigt i konfirmandarbetet

11.06.2019

Från juni till början av augusti fylls många lägergårdar av tiotusentals konfirmander och hjälpledare när konfirmandlägren har högsäsong. Varje år deltar över 45 000 ungdomar i kyrkans konfirmandundervisning.

Johan Sten ny kantor

05.06.2019

Johan Sten valdes till ny kantor i Karleby svenska församling under församlingsrådets senaste möte.

Gosskör medverkar i YLEs program

04.06.2019

Karleby svenska församlings gosskör, som grundades i januari för pojkar från 9 år uppåt, medverkar i YLEs program Mitt liv som Hugo Käld.

Lunchmusik i stadskyrkan på torsdagar

03.06.2019

Varje torsdag kl 12 i juni och juli uppträder organister samt deltagare från Kelviå musik-och barockläger.

Stor festgudstjänst på Senatstorget på Kristi himmelsfärdsdag

27.05.2019

På Kristi himmelsfärdsdag 30.5 firar Helsingfors stift 60-årsjubileumsmässa klockan 12 på Senatstorget i Helsingfors. Man förväntar sig en massiv mängd deltagare till festgudstjänsten som är öppen för alla.

Per Stenberg ordförande för Karleby kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd

27.05.2019

Stenberg efterträder Juha Haapaniemi som lämnar sin plats både som ordförande och som kyrkoherde i Lochteå församling.

Naturandakt vid Storforsen

24.05.2019

Välkommen med till Storforsen där Jan Nygård håller andakt, dessutom får vi höra hälsningar från Lettland, umgås och äta medhavd matsäck.

Gemensamma kyrkorådets beslut 23.5.2019

24.05.2019

Silverlänkens våravslutning på Kalvholmen

21.05.2019

Missionsgruppernas och Silverlänkens gemensamma våravslutning hålls på Kalvholmens lägergård tisdagen den 28 maj.

Församlingsutfärd till Tankar

21.05.2019

Kom med på utfärd till Tankar den 5.6.
Start från Havsparken med M/s Jenny och framme på fyrön blir det bl a rundvandring, andakt och lunch.

Inspis-tillfälle med BarnOas i Mikaelsalen

13.05.2019

Lördagen den 18 maj 2019 kl. 15.30–17 ordnas ett inspis-tillfälle i Mikaelsalen. Tillfället fokuserar på hur man som församling kan hjälpas åt med det viktiga uppdraget att sprida budskapet om Jesus bland barnen. BarnOas i Svenskfinland leder tillfället, som syftar till att uppmuntra, inspirera och utrusta oss som församling.

Avgörande vändningar i de finska krigen - tillfälligheter eller under?

09.05.2019

Evangelisten Olli Seppänen föreläser på de stupades dag i Kaustby och Karleby.

Gemensamma kyrkorådets beslut den 2.5.2019

06.05.2019

Besiktning temat för byagudstjänsten i Rödsö

25.04.2019

Dags för besiktning är temat för byagudstjänsten i Rödsö skola på söndag kväll.

Den sista måltidens sittordning

17.04.2019

Utifrån Bibelns berättelser och det vi vet om bordsskicket vid den här tiden kan vi säga något om sittordningen vid den sista måltiden.

Stilla veckan avslutas med fest

16.04.2019

Under påskdagens glada festgudstjänst för stora och små firas Jesu seger över syndens och dödens makt och att vägen till himlen öppnats.

Bo-Göran Åstrand valdes till biskop i Borgå stift

11.04.2019

Enligt det preliminära valresultatet i biskopsvalet i Borgå stift valdes Bo-Göran Åstrand till ny biskop i Borgå stift.

Korsets väg -konsert i Gamlakarleby stadskyrka

10.04.2019

På långfredagen framförs Franz Liszts verk Via Crucis i Gamlakarleby stadskyrka. Verket är skrivet för blandad kör, solister samt orgel och beskriver de fjorton stationerna på Kristi lidandets väg; Via Dolorosa.

När vi kommer samman - om de heligas gemenskap

03.04.2019

Vad behöver vi gudstjänsten till? Är gudstjänsten faktiskt församlingens centrum? Varför är det så mycket musik i gudstjänten?
Har du någonsin funderat i de banorna? Då är församlingsaftonen kring gudstjänsten något för dej.

Hjälp de katastrofdrabbade i Moçambique och Zimbabwe

29.03.2019

Ge nödhjälp till dem som drabbats av cyklonen Idai i Moçambique och Zimbabwe. Cyklonen har orsakat översvämningar och jordskred som har lett till massiv förstörelse i Moçambique, Zimbabwe och Malawi.