Nyheter

Stängda dörrar stoppar inte verksamheten

03.04.2020

När beskedet kom att samlingar över 10 personer skulle förbjudas, ledde det också till att kyrkan inte längre kunde hålla sina dörrar öppna för allmänheten.

En liten påskvandring

03.04.2020

Hur hittar man samlingarna på nätet?

03.04.2020

För närvarade går det inte att ordna gudstjänster och andra samlingar som är öppna för alla p.g.a. risken för smittospridning. De anställda i Karleby svenska församling spelar därför in t.ex. gudstjänster och andakter så att det är möjligt att se dem via dator eller telefon.

Gemensamma kyrkorådets beslut 26.3.2020

26.03.2020

Gemensamma kyrkorådet (GKR) godkände och fastställde bokslutet för 2019.

Vi är en del av något större

26.03.2020

Kristi världsvida kyrka sträcker sig runt hela världen

Pastorskansliet håller dörren stängd

25.03.2020

På grund av de rådande omständigheterna håller pastorskansliet dörren stängd tillsvidare. Kunderna betjänas per telefon eller e-post.

Nya anvisningar: De allra närmaste får delta i jordfästning

19.03.2020

Myndigheterna på biskoparnas begäran behandlat frågan om mängden deltagare på begravning och kommit till att kyrkan får avgöra frågan om deltagarantal enligt vad kyrkan själv anser vara ändamålsenligt. Den allmänna linjen i biskoparnas anvisningar är att begränsningen om att tio personer får delta fortsättningsvis gäller. På pastorala grunder kan den avlidnas allra närmaste anhöriga vara närvarande, fastän det också skulle överskrida den angivna gränsen på 10 personer.

Kyrkans samtalstjänst när du behöver prata

18.03.2020

Chattjouren har förlängd öppethållningstid.

Karleby svenska församling sköter gudstjänsterna via radio och Facebook

17.03.2020

Utifrån de nya begränsningar som statsrådet beslutat om 16.3 har Karleby svenska församling gjort förändringar i sin verksamhet.

Tvåspråkig kvällsmässa i Mikaelsalen

04.03.2020

Inkommande söndag är det åter dags för en tvåspråkig kvällsmässa i Mikaelsalen.
Gästpredikant är Leif Nummela.

Ekofasta-kampanjen 26.2-11.4.2020

27.02.2020

Ekofastan infaller i år 26.2-11.4.2020. Temat är hållbart klädtänk. Syftet med kampanjen är att aktualisera klädernas miljöpåverkan och väcka tankar om vår egen konsumtion av kläder.

Gemensamma kyrkorådets beslut 19.2.2020

25.02.2020

Kom med och dansa i dansverket Via Crucis!

18.02.2020

Via Crucis framförs i Gamlakarleby stadskyrka fredag 27.3 och lördag 28.3 kl. 18.
Vi bjuder in frivilliga karlebybor att dansa med i verket. Du är välkommen med oavsett vilken dansform du har utövat, redan en längre tid eller om ditt intresse för dans väckts nylige

Borgå stifts preliminära valresultat i kyrkomötesvalet

13.02.2020

Könsfördelningen jämnades ut i kyrkomötet, under hälften av ombuden är nya

13.02.2020

Kyrkomötesombuden för den kommande fyraårsperioden har valts. Ungefär 46 procent av de valda är nya ombud. De största förändringarna har skett i representationen för Helsingfors och Kuopio stift.

Paret Klingenberg gästar Silverlänken

12.02.2020

Dagens gäster är Kristina och Bo-Göran Klingenberg. Kristina är i vinter turistkantor på Rhodos och Bo-Göran hjälper till med olika uppgifter.

President Halonen valde emoji för förlåtelse

11.02.2020

Kampanjen Forgivemoji nådde en höjdpunkt då president Tarja Halonen valde en emoji som beskriver förlåtelse bland de förslag som allmänheten lämnat in. Halonen valde en emoji med ett rött hjärta i bakgrunden och framför hjärtat två händer med tummen upp. Emojin betonar de positiva känslorna i förlåtelsen och dess fredsbyggande effekt.

Missionsutställningen Mera glädje i Karleby

06.02.2020

Finska Missionssällskapets utställning Mera Glädje kommer att finnas i Karleby nästa vecka. Många olika barngrupper kommer att få bekanta sig med den.

Medlemstappet i Karleby svenska församling minskade något

06.02.2020

Fjolårets statistik för församlingarna i Karleby kyrkliga samfällighet har publicerats.

Kandidatgalleriet för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalet har öppnat

05.02.2020

Kandidatgalleriet för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalet har öppnat på webbadressen kandidatgalleri.evl.fi.

Föräldraskapet i fokus när Gemensamt Ansvar firar 70 år

30.01.2020

Gemensamt Ansvar 2020 stöder föräldraskapet i Finland och i världens katastrofområden.

Föreläsningskvällar med aktuella ämnen

29.01.2020

En bibelföreläsningsserie med aktuella ämnen startar i Kyrkbackens församlingshem fr.o.m. torsdag 30.1 kl 18.30. Då talar Anton Wargh om äktenskapets betydelse.

Kvinnofrukost med info om hjälpresa

29.01.2020

Lördagen den 8.2 kl. 9.30 blir det kvinnofrukost i Annasalen med Kira Näse och Kristina Stenvall.

Unik samkonsert på Kyrkbacken

27.01.2020

Gamla godingar och kända andliga sånger i nyarrangemang bjuder Mrs Bighill Singers och The Wingren Brothers på inkommande söndag under en samkonsert i Anderssalen.

Gemensamma kyrkorådets beslut 22.1.2020

22.01.2020

Gemensamma kyrkorådet fastställde avgifterna för gravskötsel fr. o. m. den 1.2.2020 enligt det förslag som direktionen för begravningsväsendet gett.

Malin Lindblom gästar Silverlänken

15.01.2020

Silverlänkens vårtermin startar torsdagen den 23 januari med besök av Malin Lindblom.

Gäster från Lettland besöker församlingen

15.01.2020

Inkommande veckoslut besöks Karleby svenska församling av gäster från Kristian Davids skola i Madona, Lettland.

Gemensamma kyrkofullmäktiges möte den 7.1.2020

09.01.2020

Halso fick representanter till gemensamma kyrkorådet samt till fastighets- och begravningsväsendets direktion.

Helande temat för förbönsskolning

02.01.2020

Karleby svenska församlings skolning i förbön och själavård fortsätter med en kväll kring helande.

Julens och nyårets program i Karleby svenska församling

10.12.2019

Program under tiden 21.12.2019-1.1.2020.