Banner med öppen bibel.

Bibel-, samtals- och bönegrupper

I församlingen samlas bibel-, samtals- och bönegrupper. Om du är intresserad av någon grupp kan du kontakta gruppens ledare eller kontaktperson. Du kan också kontakta någon av de anställda, så kan de föreslå en grupp som passar dig.

Lovsångsdansgrupp måndagar en gång per månad kl. 18.30 i Anderssalen. Kontaktperson Cecilia Hägg.

Bibelcafé på Backstage tisdagar kl. 19-20.30.
Kontaktperson: Tuija Nygård.


Grupper för män  

Kalvholmens karagrupp en torsdag kväll i månaden kl. 19-22. Ledare Tom Tiainen.

Korplaxgruppen och Öja karagrupp på tisdagar (inte varje vecka) kl. 19. Ledare Bjarne Hedström.

Tvåspråkig karagrupp onsdagar kl 19 i Brasrummet. Ledare Lazarus Noon. 

 

Grupper för kvinnor

Bibel- och bönegrupp varannan måndag 18.30-20.30. Kontaktperson: Birgitta Ahlsved. 


Grupper som utannonseras regelbundet

- deltagarna varierar i större utsträckning

Prayingpoint ca varannan tisdag kl. 19-20 i Brasrummet ovanför Mikaelsalen. Kontaktperson: Peter Silfverberg 050 3147 313.