Banner med öppen bibel.

Bibel-, samtals- och bönegrupper

I församlingen samlas många bibel-, samtals- och bönegrupper. Om du är intresserad av någon grupp kan du kontakta gruppens ledare eller kontaktperson. Du kan också kontakta någon av de anställda, så kan de föreslå en grupp som passar dig.

Lovsångsdansgrupp måndag jämna veckor kl. 18.30 i Mikaelsalen. Kontaktperson Annett Häggblom.

Såka bönegrupp varannan måndag i olika hem. Kontaktpersoner Kristina och Börje Nordlund.

Bibelcafé i Mikaelsalen onsdagar kl. 19-20.30, fr.o.m. 16.9.2020.
Kontaktpersoner: Erica Nygård, Mathias Sjöberg, Tuija & Tom Nygård, 050 314 7320.


Grupper för män  

Kalvholmens karagrupp en torsdag kväll i månaden kl. 19-22. Ledare Tom Tiainen.

Korplaxgruppen och Öja karagrupp på tisdagar (inte varje vecka) kl. 19 i Tararant eller Öja bykyrka. Ledare Bjarne Hedström.

Måndagsgruppen varannan måndag kl. 14 i Tararant, Kyrkbackens församlingshem. Ledare Alf Lindfelt.

Närvilä karasamlingar varannan torsdag kl. 19

Tvåspråkig karagrupp onsdagar kl 19 i Fållan. Bastu kl. 17-19. Program 19-22. Ledare Lazarus Noon. 

 

Grupper för kvinnor

Bibel- och bönegrupp varannan fredag kl. 14 i Brasrummet. Ledare Inger Jansson.

Bibel- och bönegrupp varannan måndag 18.30-20.30. Kontaktperson: Birgitta Ahlsved. 

Flickornas bönegrupp måndagar i Fållan. Ledare Martta Leipälä.


Grupper som utannonseras regelbundet

- deltagarna varierar i större utsträckning

Prayingpoint varannan tisdag kl. 19-20 i Brasrummet. Kontaktperson: Peter Silfverberg 050 3147 313.