Begravning

Vem kontaktar man om man behöver ordna en begravning?

Du kontaktar pastorskansliet. Du kan ringa eller besöka kansliet.

I fråga om gravplats tar man kontakt med kontoret på begravningsplatsen.


Vad behöver man beakta när man ordnar begravning?

 • Du kommer igång med begravningsarrangemangen genom att kontakta eller besöka pastorskansliet eller en begravningsbyrå.
 • Det är bra att ta med begravningstillståndet som vårdpersonalen ger, men det kan också lämnas in senare.
 • Sorgeflaggning. På dödsdagen flaggar man på halv stång vid den avlidnes hem,  enligt de flaggningstider som gäller för årstiden. Ofta flaggar man på halv stång även vid den avlidnes arbetsplats. Finlands flagga hissas först i topp och halas sedan neråt en tredjedel.  På begravningsdagen är det sed att flagga vid den avlidnes hem och även där minnesstunden hålls. Man sorgeflaggar från klockan 8 och efter jordfästningen hissas flaggan i topp. Sorgeflaggning sker även på officiella flaggdagar.
 • I pastorskansliet bokar man tid och plats för jordfästningen, samt vem som förrättar den.
 • De anhöriga kan också befullmäktiga en begravningsbyrå att sköta bokningen.
 • Samtidigt kan man boka utrymme för minnesstunden och höra sig för om catering från Karleby kyrkliga samfällighet.
 • Själaringning och tacksägelsen under gudstjänsten söndagen efter jordfästningen avtalas också vid samma tillfälle.
 • Dödsnyheten meddelas till tidningen (om man vill) av de anhöriga eller begravningsbyrån.
 • På begravningsplatsens kontor reserverar man gravplats.
 • Begravningssätt måste väljas; kistbegravning eller kremering.
 • Gravsättningen. Kista eller askurna, blommor och bärare.
 • De anhöriga eller begravningsbyrån sammanställer en dödsannons till tidningen (om man vill).
 • Transporterna av den avlidne avtalas med begravningsbyrån.

När tar prästen/kantorn kontakt?

Prästen kontaktar de anhöriga senast två veckor innan den bokade begravningen, eventuellt tidigare, för att komma överens om sorgesamtal. De anhöriga kan, om de vill, själva kontakta kantorn för att diskutera musiken till jordfästningen. 

Mera information om begravningar hittar du här.