Sockenkyrkans historik

Karleby sockenkyrka är en av de sju medeltida stenkyrkor som finns i Österbotten. Det exakta grundläggningsåret är inte känt. Man räknar dock med att de äldsta delarna är från 1460-talet.

Kyrkan rymmer ca 800 personer. Under slutet av 1700-talet ombyggdes den till korskyrka enligt ritningar godkända av Gustav III. Arbetet leddes av kyrkoherden Anders Chydenius som är den främste representanten för frihetstiden i Finland. Hans porträtt finns på väggen bredvid predikstolen.

 

En gammal bild av Sockenkyrkans interiör.

 

Inne i kyrkan har reparationer utförts åren 1932-34 och åren 1954-55. Den senare utfördes enligt anvisningar av arkitekt Erik Kråkström, som även har planerat det år 1958 i bruk tagna församlingshemmet söder om kyrkan.

År 2019 gjordes ytterligare en grundlig renovering i kyrkan. Både kyrkan, sakristian och källaren fick en ansiktslyftning. Bland annat fick kyrkans inre ytor ny färg, bänkarna renoverades, ljudanläggningen moderniserades och en ny publiktoalett installerades.

 

Sockenkyrkans predikstol och altare efter renoveringen 2019.

Predikstolen, som är en av de äldsta i Finland, hämtades från Sverige av den då nyutnämnde kyrkoherden Jacob Skepperus år 1622. Korets fondvägg är målad av den kände kyrkomålaren Johan Backman år 1749. Altartavlan Jesu bönekamp i Getsemane, även som de två övriga tavlorna framme i koret, Jesu födelse och Jesu himmelsfärd, är målade av den kända konstnärinnan Alexandra Frosterus-Såltin år 1902.

1736 uppsattes i kyrkan en vapensköld till minnet av den under kyrkans golv begravde karolinen, adel Simon Daniel Baron, befälhavare för Österbottens infanteriregemente.

 

Den gamla och den nya fattiggubben.

I kyrkan uppbevaras en av landets äldsta fattiggubbar. Denna fattiggubbe från år 1784 har representerat Finland vid utställningar i USA, Japan och Sverige. Den fattiggubbe, som fortfarande är i bruk och som finns vid portingången, är från 1840-talet.

Orgeln, den andra i ordningen, är byggd av den danska orgelfabriken Frobenius och installerades 1958. Orgeln har 35 stämmor.

 

 En mässkrud av röd sammet samt ett votivskepp, som är en kopia av Mayflower.

I kyrkans sakristia finns en mässkrud av röd sammet från 1500-talet. Den är sannoligt ett krigsbyte från Böhmen eller Bayern. 1975 erhöll kyrkan ett votivskepp tillverkat av Alf Svenfors från Öja. Skeppet är en kopia av Mayflower.

Öster om kyrkan finns minnesmärket Livets farkost av Risto Saalasti, avtäckt år 1975.

Den gulmålade prästgården från 1736 är en av landets äldsta.

Nedanför kyrkan åt sydväst ligger Tararant äng där bönder från Karleby besegrade ryttarna som leddes av Klaus Flemings fogde under Klubbekriget år 1595. En minnesplatta om striden finns på en sten bakom församlingshemmet.